Rozhodnutí – přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Rozhodnutí – přijetí k předškolnímu vzdělávání

       Mateřská škola Sušice, Smetanova ul.


Mateřská škola – areál školy tvoří 4 budovy – v jedné budově je umístěn hospodářský pavilon včetně kanceláře řed. školy a ved. ŠJ.V roce 2013 zde byla otevřena 7.třída pro nejmladší děti. Ve třech patrových budovách jsou umístěny třídy MŠ - v každé budově dvě třídy / na patře vždy jedna třída / V roce 2005 prošla celkovou rekonstrukcí, což přispělo k zlepšení prostředí MŠ. Budovy jsou barevně označené – proto prezentujeme školu jako barevnou.
Na škole jsou zřizovány předškolní třídy se zaměřením na přípravu dětí do základní školy, ostatní třídy jsou heterogenní.
Kapacita školy je 214 dětí.

Rozvíjíme všestrannou spolupráci s rodinou s cílem:
rozvíjet celou osobnost dítěte a umožnit mu , vytvářet si reálný obraz světa .
Podporujme aktivní dítě, které uplatňuje své názory a je schopno jednat v duchu základních etických hodnot.

srdce

MŠ je školou pro děti - dítě se musí cítit spokojeně a bezpečně.

Náš školní vzdělávací program  "PUTUJEME BAREVNÝM SVĚTEM"
ať je v něm dobře všem dětem ......

Náš cíl:  
• Připravit děti na další vzdělávací i životní etapu, kterou je zahájení povinné školní docházky

• Základem vzdělávání je hra

• Být dobrým partnerem a dobrým poradcem rodičů při výchově jejich dětí  

Škola má své tradice:

Posezení s rodiči a rozsvícení vánočního stromu na zahradě školky
Zimní a letní sportovní olympiáda - hlavním oceněním je putovní pohár starosty města
Akademie ke Dni matek v kině Sušice - vystoupení všech tříd MŠ
Dny Sušice – Den Seniorů, Čarodejnice, Den pro rodinu -  podílíme se na programu
Školní výlet, kterým společně všechny děti zakončí školní rok
Zahradní slavnost – děti, které odchází do 1.třídy ZŠ jsou za účasti rodičů pasovány na školáky