KLIDOVÉ PROGRAMY PRO PŘEDŠKOLÁKY  ve školním roce 2023/2024

LogopedieNa začátku školního roku provede diagnostiku vad výslovnosti Mgr.L.Hajžmanová, která doporučí zařazení dětí s vadnou výslovností do programu log. péče.
Logopedická asistentka - Bc. Sládková Václava
Logopedická prevence - je pravidelně zařazována v rámci denních činností na všech třídách MŠ

Pěvecký sbor


Broučci – zpíváme si pro radost, hrajeme a rytmizujeme, zpíváme podle dirigenta
 

ProgramováníRobotík-seznámení dětí se základy programování,práce s robotickou včelkou,
3 boxem,výukové programy a práce s tablety
(pomůcky byly pořízeny v rámci programu MŠMT-Plán národní obnovy-digitalizace)