MATEŘSKÁ ŠKOLA SMETANOVA SUŠICE

7
Naše škola je sedmitřídní. 

pedagogický sbor netradičně
Na výchově a vzdělání dětí se podílí tým odborných, kvalifikovaných pracovníků.

Prostorná zahrada umožňuje dětem dostatek nejen pohybového vyžití.

Prostory školky zdobí dětské práce.

Podporujeme zdravý tělesný rozvoj dětí – denně je zařazováno motivační cvičení, pravidelně zajišťujeme předplavecký kurz a saunování dětí v novém bazénu. Organizujeme zimní a letní olympiádu.

Předškolní děti si mohou vybrat z nabídky zájmových aktivit, které zařazujeme v době klidových programů:

Robotík-p.uč.Bc.Krížová N.
Pěvecký sbor Broučci - p.uč. Hanusová J. a  Vítovcová
Logopedie-log.asistent Bc.Sládková V.                                                                           


Spolupracujeme se všemi základními školami v Sušici – tvořivé dílny, počítače.

Krásné okolí školky láká k vycházkám na úpatí kopce Svatoboru i protilehlého Andělíčku. Zajímavé jsou i procházky při řece Otavě.