Mateřská škola Sušice, Smetanova ul.

MŠ Smetanova Sušice Mateřská škola – areál školy tvoří 4 budovy – v jedné budově je umístěn hospodářský pavilon včetně kanceláře řed. školy a ved. ŠJ. Ve třech budovách jsou umístěny třídy MŠ - v každé budově dvě třídy / na patře vždy jedna třída / V roce 2005 prošla celkovou rekonstrukcí , což přispělo k zlepšení prostředí MŠ. Budovy jsou barevně označené – proto prezentujeme školu jako barevnou. Od 1.9.2010 je zřízena v ZŠ Lerchova 7.třída pro děti s OŠD.Od 1.9.2013 je nově otevřena osmá třída MŠ /v prostorách hospodářského pavilonu/ . Na škole jsou zřizovány předškolní třídy se zaměřením na přípravu dětí do základní školy, ostatní třídy jsou heterogenní.Kapacita školy je 214 dětí.

K budovám přiléhá zahrada školy – každá budova má svůj prostor pro volné hry dětí. MŠ je situována na okraji města. Třída v ZŠ má vyčleněnou část pozemku pro hry dětí s vybavením / pískoviště a průlezka /

Rozvíjíme všestrannou spolupráci s rodinou s cílem:
rozvíjet celou osobnost dítěte a umožnit mu , vytvářet si reálný obraz světa . Podporujme aktivní dítě, které uplatňuje své názory a je schopno jednat v duchu základních etických hodnot.

MŠ je školou pro děti - dítě se musí cítit spokojené a bezpečně

Náš školní vzdělávací program  "PUTUJEME BAREVNÝM SVĚTEM"
ať je v něm dobře všem dětem ......

Náš cíl:Škola má své tradice:

Posezení s rodiči a rozsvícení vánočního stromu na zahradě školky
Zimní a letní sportovní olympiáda - hlavním oceněním je putovní pohár starosty města
Akademie ke Dni matek ve Smetanově sálu - vystoupení všech tříd MŠ
Dny Sušice – podílíme se na programu
Školní výlet, kterým společně všechny děti zakončí školní rok
Zahradní slavnost – děti, které odchází do 1.třídy ZŠ jsou za účasti rodičů pasovány na školáky

Oznámení rozhodnutí - přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018-2019 OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ – PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ... více z aktualit VÝLET DĚTÍ MŠ Výlet na hrad Švihov dne 14.6.2018

Odjezd autobusu v 8.30 hodin

Dejte ...
více z aktualit UZAVŘENÍ MŠ V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN MŠ bude uzavřena od 2.7.2018 do 31.7.2018
 

více z aktualit ROZPOČET MŠ NA ROK 2018 ... více z aktualit ÚSPÉCH MATEŘSKÉ ŠKOLY V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI Naše MŠ se zúčastnila výtvarné soutěže :
MEDICÍNA V HISTORII
...
více z aktualit MŠ JE OD 1.9.2017 ZAPOJENA DO PROJEKTU EU OPVV ... více z aktualit CO DĚTI POTŘEBUJÍ DO MŠ co potřebují děti do mateřské školy :
- bačkory s ...
více z aktualit


Projekt ŠABLONY je spolufinancován Evropskou unií.