Mateřská škola Sušice, Smetanova ul.

MŠ Smetanova Sušice
Mateřská škola – areál školy tvoří 4 budovy – v jedné budově je umístěn hospodářský pavilon včetně kanceláře řed. školy a ved. ŠJ.V roce 2013 zde byla otevřena 7.třída pro nejmladší děti. Ve třech patrových budovách jsou umístěny třídy MŠ - v každé budově dvě třídy / na patře vždy jedna třída / V roce 2005 prošla celkovou rekonstrukcí, což přispělo k zlepšení prostředí MŠ. Budovy jsou barevně označené – proto prezentujeme školu jako barevnou.
Na škole jsou zřizovány předškolní třídy se zaměřením na přípravu dětí do základní školy, ostatní třídy jsou heterogenní. Kapacita školy je 214 dětí.

K budovám přiléhá zahrada školy – každá budova má svůj prostor pro volné hry. V areálu školy je od 1.9.2020 vybudováno nové multifunkční hřiště k pohybovým aktivitám dětí

Rozvíjíme všestrannou spolupráci s rodinou s cílem:
rozvíjet celou osobnost dítěte a umožnit mu , vytvářet si reálný obraz světa . Podporujme aktivní dítě, které uplatňuje své názory a je schopno jednat v duchu základních etických hodnot.

MŠ je školou pro děti - dítě se musí cítit spokojené a bezpečně

Náš školní vzdělávací program  "PUTUJEME BAREVNÝM SVĚTEM"
ať je v něm dobře všem dětem ......

Náš cíl:  
• Připravit děti na další vzdělávací i životní etapu, kterou je zahájení povinné školní docházky

• Základem vzdělávání je hra

• Být dobrým partnerem a dobrým poradcem rodičů při výchově jejich dětí  

Škola má své tradice:

Posezení s rodiči a rozsvícení vánočního stromu na zahradě školky
Zimní a letní sportovní olympiáda - hlavním oceněním je putovní pohár starosty města
Akademie ke Dni matek v kině Sušice - vystoupení všech tříd MŠ
Dny Sušice – Den Seniorů, Čarodejnice, Den pro rodinu -  podílíme se na programu
Školní výlet, kterým společně všechny děti zakončí školní rok
Zahradní slavnost – děti, které odchází do 1.třídy ZŠ jsou za účasti rodičů pasovány na školáky