MATEŘSKÁ ŠKOLA SMETANOVA SUŠICE

Naše škola je sedmitřídní. 

pedagogický sbor netradičněNa výchově a vzdělání dětí se podílí tým odborných, kvalifikovaných pracovníků.

Prostorná zahrada umožňuje dětem dostatek nejen pohybového vyžití.

Prostory školky zdobí dětské práce.

Podporujeme zdravý tělesný rozvoj dětí – denně je zařazováno motivační cvičení, pravidelně zajišťujeme předplavecký kurz a saunování dětí v novém bazénu. Organizujeme zimní a letní olympiádu.

Předškolní děti si mohou vybrat z nabídky zájmových kroužků, které zařazujeme v době klidových programů:
- Tanečky - p.uč. Hájková Gabriela Dis.
- Angličtina pro nejmenší - Bc. Sládková Václava
- Šikovné ručičky - p.uč. Kurcová  V.
- Malý kutil - p.uč. Ryčovská V.
- Pěvecký sbor Broučci - p.uč. Hanusová J. a  Vítovcová
- Veselá píšťalka - p.uč. Sloupová Michaela

Spolupracujeme se všemi základními školami v Sušici – tvořivé dílny, počítače.

Krásné okolí školky láká k vycházkám na úpatí kopce Svatoboru i protilehlého Andělíčku. Zajímavé jsou i procházky při řece Otavě.