Školní jídelna při naší MŠ

Stravování pro děti 3-6 let a děti 7-leté s odkladem školní docházky. Stravování je též zajištěno pro vlastní zaměstnance školy.
Obědy se odhlašují do 8:00 hodin. Za neodhlášenou stravu se neposkytuje finanční náhrada.
Při náhlém onemocnění v průběhu dopoledne, je možné oběd odebrat ve školní kuchyni od 11:30 do 12:00 hodin.

školní jídelna
Pracovní doba vedoucí školní jídelny:

PO – PÁ : 6:00 – 14:30

Kontakt: vedoucí školní jídelny – Květa Kohoušková
Telefon: 376 524 428 
 

Finanční limity pro nákup potravin:   od 1.9.2019

děti 3 – 6 let
přesnídávka: 8 Kč
oběd: 20 Kč
svačina: 8 Kč
nápoje: 3 Kč
celkem 39 Kč

děti: 7 - 10 let
přesnídávka: 9 Kč
oběd: 21 Kč
svačina: 8 Kč
nápoje: 3 Kč
celkem 41 Kč

Platby školného a stravného se uskutečňují bezhotovostně - inkasem, na účet MŠ. Kopie dokladu se odevzdá vedoucí ŠJ p. Kohouškové. Doporučený limit - 1 400,- Kč. Bankovní spojení naší MŠ : Komerční banka č.ú.: 78-2782440287/0100. Platby budou realizovány vždy cca ve 20.kalendářním dni následujícího měsíce.