Informace k zápisu do Mateřské školy Sušice, Smetanova 1095, okres Klatovy příspěvková organizace – školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás informovala o postupu při zápisu Vašeho dítěte do Mateřské školy Sušice, Smetanova 1095 na školní rok 2024/2025.

Letos spouštíme elektronický předzápis (termín od 10.4.2024 do 7.5. 2024): https://registrace.twigsee.com/f1/materskaskolasu/ADB1D66B-68DE-46D9-A56C-FAEF24F35174/predbeznaprihlaskakpredsk

Elektronický předzápis slouží rodičům k získání žádosti a evidenčního listu. Oba dokumenty je nutné vytisknout. Žádost podepsaná oběma rodiči a evidenční list potvrzený lékařem je třeba donést v den zápisu osobně. Na zápis se dostavte i s dítětem.

TERMÍN ZÁPISU: 7. 5. 2024 od 8 do 16 hodin v kanceláři ředitelky školy

Kritéria zápisu
1. Do MŠ budou přijímány děti s místem trvalého pobytu /v případě cizinců s místem pobytu/         v příslušném školském obvodu MŠ Sušice Smetanova   
         -  do 31. 8. 2024 dosáhnou věku 5 a více let, pro které je předškolní vzdělávání povinné
         - do 31. 8. 2024 dosáhnou nejméně čtvrtého a třetího roku věku, pro které platí                         přednostní přijetí  
2. Děti s místem trvalého pobytu /v případě cizinců s místem pobytu/ ze školského obvodu            MŠ Tylova, Sušice, pokud sourozenec dítěte již dochází do MŠ Smetanova  
3. Ostatní děti podle věku od nejstaršího k nejmladšímu – pouze při volné kapacitě                       (do naplněnosti tříd dle Vyhlášky o předškolním vzdělávání)

Zveřejnění
Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy - www.mssusice.cz a dále na úřední desce MŠ. Na seznamu nemohou být napsána jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, která Vám budou přidělena při zápisu.
Termín zveřejnění: 3. 6. 2024.
Zveřejněním seznamu s přidělenými registračními čísly se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje v žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude vydáváno ve středu 7. 6. 2024 od 8.00 – 12.00 hodin v ředitelně MŠ.

Mgr. Eva Žatková, ředitelka školy