3. TŘÍDA

p. učitelky: Bc. Sládková Václava, Bc. Krížová Nela
kontakt: viz. kontakty

Zaměření třídního programu - kam směřujeme:
Společně s rodinou se věnovat všestrannému růstu dětí tak, abychom je dobře vybavili do života.

Pravidla třídy - jak to u nás chodí:
- vítáme a loučíme se úsměvem a pohledem do očí
- každá věc někam patří a k něčemu slouží -uklízíme
- hluk nám škodí - nekřičíme
- chováme se k druhým tak,jak chceme ,aby se oni chovali k nám
- problémy řešíme společně - pomáháme si
- ve třídě chodíme tak, abychom nikomu neublížili
-používáme slovíčka děkuji...prosím...promiň...
Jsme kamarádi !!!

třetí třída

Školní vzdělávací program - Putujem barevným světem, ať je v něm dobře všem dětem

VZDĚLÁVACÍ OBSAH INTEGROVANÉHO BLOKU :
Na jaře je celý svět zelený
PUTOVÁNÍ V POHÁDCE - "Šmoulata mají kapelu"

CO DĚTEM NABÍZÍME  A O ČEM TO BUDE:
· seznámení s prací zahradníka a jejím významem pro ostatní - exkurze
· exkurzi na hospodářskou farmu –nahlédnutí do života zvířat
· řešení labyrintů-kudy chodí slepička, cesta k mamince, mlsná mláďata …
· uspořádávání prvků podle daného pravidla – zajíčkova koleda, zvířata a jejich mláďata, malovaná vajíčka, krtek na zahrádce, dešťovky…
· řadit od největšího k nejmenšímu (květiny, zvířátka), třídí podle barvy, tvaru a velikosti
· rozumět a používat pojmy lehký – těžký, nejlehčí a nejtěžší, malý - velký, nízký - vysoký, tenký – široký - „dědečkova zahrádka“,
· prohlížení tematických knih, prohlížení obrázků – Velikonoce, jaro…
· hry s pravidly stolní (pexeso, karty, člověče nezlob se, zlaté jablko, myšky..) i pohybové (na domečky, barvení vajíček, za slepičkou, nejrůznější honičky…)
· rozšiřování slovní zásoby a každodenně prostor v komunitním kruhu -Dnes se mi povedlo – protože.. nepovedlo, protože. Kladení otevřených otázek dětem
· návštěvu knihovny a besedu nad knihou, uspořádání výstavy oblíbených knih dětí, výrobu leporela a vyprávění pohádek před spaním
· účast na plaveckém kurzu
· zkoumání nadpřirozených bytostí -slet čarodějnic, vaříme lektvary, čarovná zaříkávadla, let na koštěti…
· pohybové hry, překážkové dráhy v přírodě, přípravu na školkovou sportovní olympiádu ·     
· hry s barevným padákem, zopakování barevných odstínů
· vyprávění na téma jaro, čarodějnice, Velikonoce, rodina…- při tom samostatně používat jednoduchá souvětí, umět vyjádřit myšlenku
· reprodukce říkadel – Kropenatá slepička, Pi pi pi pi pipky, Na dvorečku, Ryje krteček, Přišlo jaro, Když prší a kvetou paraplíčka, Slunce, Ahoj jaro Brouček, Jarní psaní …
· práci s písní - Ví se o slepici, Drůbeží závody, Sněženky, V předjaří, Ježibaba s ježibabou, Rej čarodějnic, Co si to ptáčkové, Tancovala žížala, Sněženka, Já s písničkou…
· doprovod písní hrou na tělo, Orffovy nástroje a netradiční zvučné nástroje  (kamínky, dřívka, kostky…)
· praktické činnosti na zahradě školky se zahradním nářadím, sázení čočky, výroba řeřicháče a péče o květiny ve třídě
· arteterapii kresbou i malbou – prstové barvy, tempery, uhel, pastel, barevné tuže, křídy ·     
· práce s papírem – trhání, střihání, mačkání, lepení skládání (Velikonoční vajíčko, tulipán, muzikant,…)
· prostor samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflík a zip, uvázat kličku, používat příbor a nalít si nápoj
· napodobování pohybu při reprodukovaných písních (podle pedagoga, prostor pro vymýšlení vlastního pohybu)  
Logopedická prevence:
„zob-zob-zob“- slepička zobe zrníčka         
„velikonoční vajíčka" - střídavě nafukujeme levou a pravou tvář        
„počítáme květiny v zahrádce" - jazykem se dotýkáme jednotlivých horních zubů, poté dolních