3. TŘÍDA

p. učitelky: Bc. Sládková Václava, Bc. Krížová Nela
kontakt: viz. kontakty

Zaměření třídního programu - kam směřujeme:
Společně s rodinou se věnovat všestrannému růstu dětí tak, abychom je dobře vybavili do života.

Pravidla třídy - jak to u nás chodí:
- vítáme a loučíme se úsměvem a pohledem do očí
- každá věc někam patří a k něčemu slouží -uklízíme
- hluk nám škodí - nekřičíme
- chováme se k druhým tak,jak chceme ,aby se oni chovali k nám
- problémy řešíme společně - pomáháme si
- ve třídě chodíme tak, abychom nikomu neublížili
-používáme slovíčka děkuji...prosím...promiň...
Jsme kamarádi !!!

třetí třída

Školní vzdělávací program - Putujem barevným světem, ať je v něm dobře všem dětem

VZDĚLÁVACÍ OBSAH INTEGROVANÉHO BLOKU :
Žlutou barvou slunce léto rozsvítí
PUTOVÁNÍ V POHÁDCE - "Šmoulové na moři"

CO DĚTEM NABÍZÍME  A O ČEM TO BUDE:
- rozvoj dětské fantazie a logického myšlení – vymýšlení šmoulích jmen
- experimentování s vodou – „Šmoula kouzlí“
- sledování počasí a přírodních úkazů –východ a západ slunce, ranní rosa, červánky a s tím spojenou orientaci v čase
- výpravy za poznáním města a nejbližšího okolí – Kalich, vodojem, nádraží, Andělíček
- cvičení s malými míčky, kuchařskými vařečkami, v námořnických čepicích
- pohybové hry a hry s pravidly pro rozvoj hrubé motoriky, letní školková olympiáda
- rozšíření poznatků o světě lidí v jiných městech a zemích
- poznání různých způsobů dorozumívání (psaní, gesta, cizí jazyk)
- poznání a pozorování různých dopravních prostředků a dopravy, seznámení s dopravními značkami
- seznámení s různými profesemi – zahradník, policista, průvodčí, řidič, prodavač, pekař, kovář – exkurze
- užívání matematických a číselných pojmů – počítání aut, řazení plážových míčů, třídění dopravních značek
- řešení cest a labyrintů – jedeme na výlet, za mořským pokladem, …
- stavby domečků z přírodnin v lese
- malování na kamínky, zapouštění barev do mokrého podkladu – námořnická loď, moje nejoblíbenější místo
- skládání z papíru – námořnická čepice, loďka
- zpěv písní - Zpívejme si celý den, Jede auto, Cestovatelská, Už jde léto, Svátek dětí
- slavnostní rozloučení se školním rokem, pasování budoucích školáků, školní výlet do České Televize
- vycházky do lesa, na louku i blízkého okolí, sledování přírody pomocí badatelských lup a dalekohledu
Logopedická prevence:
- jezdíme ukazováčkem P ruky po L dlani a naopak – hledáme na mapě…
- vyťukávání rytmu všemi prsty o okraj stolu, ukazováčkem a prostředníčkem P ruky o levou dlaň a naopak
- foukáme do míčků – závody
- počítáme zuby jazykem – auta v garáži