6. TŘÍDA

p.učitelky: Šárka Vítovcová, Petra Pajerová, Veronika Hosnedlová Dis.,
AP:Alena Pitelková

kontakt: viz. kontakty

šestá třída

Školní vzdělávací program  "PUTUJEME BAREVNÝM SVĚTEM"
ať je v něm dobře všem dětem ......

Zaměření třídního programu ANEB "O CO NÁM JDE" :
-upřednostňujeme prožitkové učení a práci s příběhem,protože z příběhů se vlastně skládá život
-příjímáme mezi sebe každého přesně takového,jaký je :-)
-aby školka byla místem,kde je dítě spokojené,kam se těší,protože se tam pořád něco zajímavého děje,je to s kým sdílet a mají ho tam rádi takového,jaký je....

Pravidla třídy ANEB "ABY NÁM TU SPOLU BYLO HEZKY" :
-ke druhým se chovám tak,jak chci,aby se chovali oni ke mně
-hledáme společná řešení,vzájemně si pomáháme
-umíme používat slovíčka "prosím" a "děkuji"
-domlouváme se klidným hlasem,hluk nám škodí
-víme,že každá hračka má své místo
-hrajeme si tak,aby to nikoho nebolelo


POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ S MEDVÍDKEM

AKTUÁLNÍ INTEGROVANÝ BLOK: ŽLUTOU BARVOU SLUNCE LÉTO ROZSVÍTÍ

 4.téma: Pohádkové sluníčkové léto

Co dětem nabízíme a o čem to bude:
 
-fotografování na památku
-na louce-výtvarné a pracovní činnosti s odpadovým materiálem(beruška,motýl,housenka)
-cvičení s barevnými květy,míčky,pohybové hry s padákem
-pokusy a objevování s lupou na louce(pozorování života hmyzu)
-oslavujeme Den dětí(hry soutěže dle volby dětí)-pohádka ke Dni Dětí,divadélko Honza POhoda
-letní školková olympiáda-na hřišti ZŠ Lerchova-posílení týmového ducha,rozvoj hrubé motoriky
-seznámení se životem a tradicemi okolních a známých zemí
-umět chránit přírodu okolo sebe,hry s kamínky,tvoření rybníčků,sledování cest,vycházky k řece
-uvědomění si nebezpečí vody-koupaní v létě
-rozeznat dopravní prostředky podle místa kde se pohybují,třídění obrázků
-orientace v dopravních značkách-turistické značky,symboly na veřejných budovách,seznámení a práce s piktogramy
-výlet za zvířátky-Farma park u Toma
-poznáváme naše město,orientace v okolí Sušice-vycházka na Andělíček,Kalich,stadion atd.
-vyprávění zážitků z cest a rozvoj představivosti-vymýšlení příběhů-JAké by to bylo asi v...,Kdybych byl u moře,tak bych....
-vymýšlení hádanek a jejich řešení za pomoci rýmů
-rozvoj pohybových schopností a dovedností-házení,chytání,chůze po zvýšené ploše,balanční cvičení(na lodi),chůze a pohyb v přírodě
-nácvik říkadel a zpěv písní(Jedeme na výlet,Zpívejme si a aj.)
-práce s odpadovým materiálem jako je karton,dřevo,korek,látky,roličky,vlna,papír(parník,rybka,..)
-experimentování s barvou-barva do mokrého podkladu,zapouštění do klovatiny,hry a pokusy s vodou,malování na kamíny a otiskování dlaní
-orientace v prostoru a rovině-sledování cestiček,řešení labyrintů
-rozvíjení emoční inteligence dětí-jsme na jedné lodi(hry a cvičení pro posílení empatie a kamarádských vztahů mezi dětmi)
-pozorování života kolem nás,hry a činnosti v přírodě
-zpíváme si na rozloučenou známé písničky,pohybová improvizace
-posezení s rodiči-hry a soutěže na zahradě MŠ

LOGOPEDICKÁ PREVENCE:

fotografování-úsměv, prosím-procvičení orofaciální oblasti
brouček-svíráme ruku v pěst a rychle ji uvolňujeme,
voda a moře-grafomotorická cvičení pro uvolnění zápěstí
žralok-vysouvání dolní čelisti,gymnastika artikulačního ústrojí
květiny-dechová cvičení,dlouhý nádech-přerušovaný výdech
rybička-tvořit pevný retný uzávěr,střídat s otvíráním úst
lodní zvon-procvičování směrovosti zvuků a tónů
parník-artikulační cvičení,nápodoba zvuků(TÚ,ŠŠ,KAP apod.)