Zaměření třídního programu :
- vytvářet klidnou atmosféru na třídě se zaměřením na hezké vztahy mezi dětmi
Pravidla na třídě
SRDÍČKOVÉ- …všichni jsme tu kamarádi a všichni se máme rádi
HRAČKOVÉ –.. hračky co si půjčujeme, zase na své místo dáme
PUSINKOVÉ - ..pusinka se usmívá, hezká slova povídá
OUŠKOVÉ - … každý dvě ouška má, kamaráda poslouchá
POSTÝLKOVÉ - ..když v postýlce ležíme, společně se ztišíme
ŽELVIČKOVÉ - ..nožky tady neběhají, jako želvy chodívají
VODĚNKOVÉ-…vodu mýdlo použiji, ručičky si čistě myji
NA JAŘE JA CELÝ SVĚT ZELENÝ

JARO DĚLÁ POKUSY
- denně cvičíme – jarní počasí – říkanky Přišlo jaro do vsi
- zdolávání překážek , hry v lese,
- povídáme si , pozorujeme jak přichází jaro – počasí, zahrádky,kytky, chráníme přírodu
- jaké je dnes venku – okno počasí
- modelujeme sněženky, malujeme kočičky /vata/, překládáme papír
- posloucháme a učíme se nové písničky, poznáváme hudební nástroje
- stříháme papír – jarní motivy /housenka, větrník, /
VELIKONOCE PŘICHÁZEJÍ
- svátky jara - velikonoční zvyky, říkanky Hody,hody , doprovody
- malujeme velikonoční vajíčka- barva, krupička
- slovní hádanky
- staráme se o naši zahradu – sbíráme kamínky
- zkoušíme sluchové hry – ptáčku jak zpíváš
KDYŽ JSEM JÁ SLOUŽIL
- popiš dom.zvířata -užitek, vzhled, zvuky, kde žijí
- vyprávění podle obrázku – Kuřátko a obilí, O kůzlátkách
- Kohoutek a slepička
- přiřazování dvojic – hledej mládě- pexeso
- slovní hádanky – vytleskávání slov podle obrázků, jak začíná slovo...
- závody družstev v běhu- reakce na zvukový a zrakový signál, přenášení předmětu, cvičení na zahradě
- jarní rozpočítadla
NAŠE RODINA
- vyrábíme dárek pro maminku, připravujeme besídku
- zpíváme písně Mámo,pojď si hrát, Máme vás rádi, Halí-belí,
- prosvičujeme jarní říkadla
- cvičíme s míčem – házení, koulení, kuželky
- kreslíme venku
- třídíme obrázky – co je nádobí, nářadí, hračky, pojmenuj
U POTOKA ROSTE KVÍTÍ
- všímáme si změn v přírodě, co roste, kvete, vnímáme ji všemi smysly názvy stromů, květin,
- stříháme a skládáme papírové květiny, barevná duha
- řekni co dělá, co se děje, co vidíš
- zpíváme, rytmizujeme – Tancovala žížala, V zahradě na hrušce, Ťuk,ťuk
- posloucháme Včelku Máju, Ferdu
- poznej podle hmatu, podle zvuku – Na slepou bábu
- pomáháme si navzájem – procvičujeme vázání uzlů, zapínání zipu7. TŘÍDA

p.učitelky: Hanusová Jaroslava, Hosnedlová Veronika Dis.
AP: Jaroslava Holečková
kontakt: viz. kontakty