p.učitelky: Gabriela Hájková, DiS., Michaela Sloupová
kontakt: viz. kontakty

první třída

Školní vzdělávací program " PUTUJEME BAREVNÝM SVĚTEM "
ať je v něm dobře všem dětem ......

Zaměření třídního programu
Vytvořit klidný, radostný a přátelský vztah mezi dětmi, učitelkami a rodiči. Vést děti k všestrannému rozvoji celé jejich osobnosti.

Vzdělávací obsah integrovaného bloku:
JARO BARVÍ NA ZELENO VŠECHNO, CO NÁM V ZIMĚ ZHNĚDLO

4. téma: Putování v pohádce Vítání jara se zajíčkem Ušáčkem

- určujeme symboly jara, jaké jsou hlavní rozdíly mezi jarem a zimou, která končí
- modelujeme jarní kytičky, sluníčko, zvířátka, vajíčka
- poznáváme a pojmenováváme jarní květiny, určujeme barvy
- pojmenováváme charakteristické vlastnosti – slunce, déšť, duha, mraky, zelená tráva, květiny, na stromech rašící pupeny, létá hmyz, návrat ptáků z teplých krajin
- hrajeme si na zahradníky – pokusy s luštěninami – klíčky, sázíme odmladky květin do květináče, sejeme osení na Velikonoce
- kreslíme s pastelkami, vodovkami, křídami, vyšíváme vlnou
- nahlížíme do rozkvetlých zahrad, pozorujeme změny v přírodě, zdoláváme kopcovitý terén na louce
- zpíváme si jarní písničky Travička zelená, Na zahrádce pod jabloní, Krávy, krávy, Na jaře čáp jede v kočáře, Holka modrooká 
- doprovázíme se při zpěvu na Orffovy nástroje
- naučíme se rozpočítadlo U potoka roste kvítí, naučíme se koledu Hody, hody, básničky o jarních kytičkách i o jaru…
- vítáme nově narozená mláďata, pojmenováváme, určujeme, co jedí, přiřazujeme, kde bydlí. Učíme se názvy dospělých zvířátek a jejich mláďat
- porovnáváme malý/velký, hodně/málo, všechny/žádné, krátký/dlouhý, úzký/široký, nízký/vysoký
- určujeme před, za, pod, nad, vedle, mezi
- učíme se chodit v řadě jako had s básničkou Had leze z díry
- učíme si stoupnout do řady vedle sebe
- skládáme obrázky ze čtyř dílů, větší děti do desti kousků obrázku
- počítáme od 1 do 10 s pomocí prstů a různých pomůcek
- tvoříme z papíru, vytrháváme, přehýbáme papír napůl, lepíme, kreslíme voskovkou, pastelkou, pracujeme s vatou, vlnou
- užijeme si čarodějnický týden, budeme míchat barvy, lektvary, učit se čarovná zaříkávadla, budeme čarovat i ve třídě, půjdeme do přírody hledat čarodějnice
- vyrábíme dáreček pro maminku, chystáme vystoupení na akademii ke Svátku matek -      budeme se připravovat na školkovou olympiádu včetně zpěvu školkové hymny

CJM:
- mačkáme modelínu, navlékáme korálky, trénujeme úchop pastelky
- vysouváme postupně prsty z dlaně jako sluneční paprsy
- z ukazováku a palce děláme ptačí zobáčky, sbíráme zrníčka
- čarujeme prsty, zapojíme zápěstí a celé paže  
- Ve vzduchu ukazováčkem kreslíme let včelky
- vyšíváme vlnou – úchop vlny a provlékání  

Logopedická prevence:
- přivoníme ke květině – nádech nosem, výdech ústy
- napodobujeme zvuky zvířátek na statku (každé mluví svojí řečí) - pracujeme s jazýčkem – trénujeme koníčka, kočičku, mlsnou kozu
- dechová cvičení, rozvoj hrubé a jemné motoriky - pípáme pípípíííííí jako malá kuřátka, zkoušíme na jeden nádech co nejdélePravidla na třídě:
Srdíčkové - máme se rádi, kamarádíme spolu, hezky se k sobě chováme, pomáháme si
Pusinkové - používáme hezká slova, poděkujeme, poprosíme, umíme říct promiň. Při příchodu a odchodu z MŠ se vždy podíváme do očí a pozdravíme.
Ouškové - nasloucháme si. Když někdo mluví, neskáčeme mu do řeči a nekřičíme.
Košťátkové - uklízíme si vždy po sobě, udržujeme pořádek ve třídě, v ložnici i v šatně.
Želvičkové - pohybujeme se pomalu a opatrně. Neběháme, neskáčeme, nedivočíme, nestrkáme se. Dbáme na bezpečné chování.
Dárečkové -přejeme si k narozeninám, k svátku a k významným událostem.