5. TŘÍDA

p. učitelky: Hana Anýžová, Hana Kubalová
telefon: 376 555 905

pátá třída

Školní vzdělávací program"PUTUJEME BAREVNÝM SVĚTEM"
ať je v něm dobře všem dětem ...

ZAMĚŘENÍ TŘÍDNÍHO PROGRAMU
Upřednostňujeme prožitkové učení a práci s pohádkou. 
(spontánně, přirozeně, s radostí a pomocí všech smyslů) 
Získáváme nové vědomosti, zkušenosti a dovednosti. 
Na základě spolupráce vytváříme podmínky, ve kterých se děti budou učit.PRAVIDLA VE TŘÍDĚ 
Hračky uklízíme na své místo - říkanka.  
Učíme se chodit v kruhu a napodobujeme učitelku
Neskáčeme do řeči.
Děti vedeme k samostatnému oblékání. Věci ukládáme na svou značku.
Všichni si pomáháme a neubližujeme si.
Umíme poprosit a poděkovat.
Když si hrajeme neběháme a při běhu se nestrkáme. 
U jídla nepovídáme a sedíme na svém místě, snažíme se najíst sami.
Po použití toalety dbáme na čistotu rukou.
V šatně si ukládáme věci na své místo. 
NA JAŘE JE CELÝ SVĚT ZELENÝ
4. téma –PUTOVÁNÍ V POHÁDCE “ O zatoulaném koťátku- pozorujeme znaky jarního počasí a učíme se je pojmenovat 
- pozorujeme zahrádky- jarní květiny - sněženka, petrklíč, bledule,tulipán
-orientujeme se v číselné řadě 1-10 a určujeme první a poslední – letí broučci, kuřátka na dvorku,
-poznáváme jaro všemi smysly,jaro dělá pokusy
-dělíme slova na slabiky a určujeme jejich počet,snažíme se určit první hlásku ve slově
-seznamujeme se s novými výtvarnými technikami a poznáváme vlastnosti barvy – kočičky, zlatý déšť. jak roste tráva, sluníčko vstává
-seznamujeme se s tradicí 30.dubna-zkoumáme nadpřirozené bytosti,slet čarodějnic,vaříme lektvary-pokusy s jedlou sodou,čarovná zaříkadla,let na koštěti-grafomotorická cvičení
- vystupujeme na Čarodějnice- na Santosu
-každodenní motivační cvičení s kytkami,sluníčky,žížalkami,
- poznáváme způsob života hmyzu a učíme se jej pojmenovat - beruška,mravenec,včelka, vosa …
- učíme se nové básničky, říkadla a písničky o jaru
-poznáváme a pojmenováváme domácí zvířata a jejich mláďata,vycházky za zvířátky
-posloucháme a dramatizujeme pohádky o zvířátkách, snažíme se vymyslet konec příběhu
-opakování geometrických tvarů,třídění podle určitého pravidla
-vyprávíme si o rodině,co dělá maminka,tatínek,… kdo zná svou adresu
-,vyrábíme dárečky pro maminky a zpíváme jarní písničky-rytmizujeme
-skládáme,střiháme a sestavujeme kytičky z barevného papíru i odpadových materiálů,procvičujeme jemnou motoriku
LOGOPEDICKÁ PREVENCE:
- „prší do kaluží „ –lehké úhozy dvěma prsty do dlaně v rytmu tématických písniček
-“sluníčko a mrak“-střídání pohybu rtů-úsměv(ukážeme zuby)x mráček(mračíme se)
-napodobování hlasu zvířátek ( jak kočka zamňoukáme, koza mečí,...)
-“ztracená ovečka“-sluchová orientace v prostoru,,hledáme podle zvuku
-“králíček kouše mrkev“-horní ret lehce přibližujeme k dolnímu rtu
-“ jak voní květiny“-dechové cvičení-pomalý nádech a dlouhý výdech
-“klubíčko“-rozvoj grafomotoriky-kroužení celou paží,v lokti,zápěstím a pohyby prstů
-„čáp“-posilování hrubé motoriky,cvičení rovnováhy