2. TŘÍDA

p.učitelky:Hrabová Zdeňka,.Bc.Stanislava Sporková-Ptáčková
p.ředitelka:Mgr.Eva Žatková
kontakt: viz. kontakty

druhá třída

Školní vzdělávací program  "PUTUJEME BAREVNÝM SVĚTEM"
ať je v něm dobře všem dětem ......

Zaměření třídního programu :
Radostné a spokojené děti se zdravým sebevědomím, které touží získávat nové poznatky, těší se na kamarády, s chutí pracují, kreslí, cvičí…

Pravidla naší třídy
Ve školce jsme všichni kamarádi, pomáháme si a můžeme se na sebe spolehnout.
Při příchodu a odchodu si podáváme ruku s paní učitelkou, pozdravíme se a navážeme oční kontakt.
Ve třídě si hrajeme, všechny hračky uklízíme na své místo.Zacházíme s nimi opatrně. 
Menší stavby a výtvory si můžeme několik dní ponechat na výstavě na bezpečném místě.
Ve třídě nekřičíme /hluk nám škodí, domlouváme se klidným hlasem/, neběháme, pohybujeme se tak, abychom neublížili sobě ani nikomu jinému.
Na chodbě a po schodišti chodíme pomalu a opatrně.
Zdravíme všechny „dospěláky“.
Mluvíme slušně a dodržujeme zásady slušného chování-prosíme, děkujeme.
Ke hře a k tvoření si můžeme půjčit hračky, pomůcky a materiály.
Po ukončení hry je uklidíme, zbytkový materiál patří do koše – třídíme odpad.
Dbáme na čistotu rukou – špinavé ruce myjeme mýdlem.
Ruce si myjeme před každým jídlem a po použití toalety.
Toaletu splachujeme.
Vodu necákáme a nestříkáme, mokrá a kluzká podlaha v umývárně nám je  nebezpečná.
Při jídle nemluvíme.
Pokud něco nezvládneme sami, požádáme o pomoc dospělé nebo kamarády.
V šatně má každý své místo, kam si ukládá věci.
Každý se snaží udržovat své místo v pořádku a čisté dle svých možností.
V naší třídě nemáme rádi hádky, žalování a ubližování.
Snažíme se hezky oslovovat.
Používáme kouzelná slovíčka – děkuji, prosím.
Umíme se rozdělit.
MÁME SE RÁDI!

Vzdělávací obsah integrovaného bloku:
5. téma – Žlutou barvou slunce léto rozsvítí: Večerníček putuje v pohádce: Honzíkova cesta
o   seznamujeme se zvyky a tradicemi - Mezinárodní den dětí 1.6. – upevňování vztahů v rodině
o   oslavujeme den dětí o   navštíví nás divadlo – pohádky ke dni dětí
o   počítáme knoflíky, sluníčka, ex.zvířata, domy, auta
o   zpíváme u klavíru „To je on, malý slon“, využíváme orf. nástroje
o   letní olympiáda – závodíme v běhu, skoku do dálky, hodu na cíl
o   povídáme si o exotických zvířátkách
o   jedeme na celodenní výlet
o   povídáme si o našem městě, poznáváme známé budovy – radnice, muzeum, Andělíček, Svatobor…
o   hledáme cesty a orientujeme se v prostoru, labyrint
o   povídáme si o dopravě, dopravních prostředcích, pojedeme autobusem, půjdeme se podívat na vlakové nádraží
o   cvičíme s plyšáky, dřevěnými kostkami, volanty, barevnými auty, kytkami, vařečkami; cvičíme na zahradě MŠ      
o   procvičujeme běh pomalu x rychle, běh na zvukový signál, běháme dle barevných aut
o   PH: Auto, stop!, Medvěd spí!, na Peška
o   procvičujeme malý x velký, před, za
o   těšíme se na prázdniny
o   čteme knihy na pokračování před spaním – O pejskovi a kočičce, volný přístup k dětské literatuře
o   rytmizujeme známá říkadla
o   uvědomujeme si důležitost práce dospělých, poznáváme různé pracovní profese
o   chodíme na vycházky do přírody – Andělíček, pod Svatobor, na kopec, ke studánce, k řece, na Fuferna, na Santos
o    chráníme naše město, třídíme odpad apod.
o   pozorujeme práce v kuchyni, na silnici…
o   grafomotorická cvičení pro uvolnění ruky – klece pro zvířátka v ZOO,  na vlnách, loďky plují, kouř z parníku
o   experimentujeme s barvou
o   pracujeme s rozmanitým i odpadovým materiálem
o   hledáme cesty a orientujeme se v prostoru – kudy pojede auto
o   podílíme se na výzdobě třídy, šatny a poschodí výrobky charakteristickými pro letní období o   pohybové činnosti /chodíme pozadu, chodíme po úzké rovině, běháme mezi překážkami – včelka letí mezi kytičkami/
o   snažíme se sladit pohyb s hudbou – rytmem a zpěvem, ovládáme dech při zpěvu
o   zpíváme veselé písničky – Mami, vem mě do ZOO; Když jsem já sloužil, V moři je místa dost, …

CJM   
-  sloní chobot      
- rybí ploutve – kroužíme rukou v zápěstí, předloktí 
-  kruhy na vodě – kroužíme celou paží                                                                             
-  procvičujeme  prsty – máváme mamince                                                                         
- postupně zvedáme jednotlivé prsty – počítáme kamarády, kytičky                                     
- schováváme prsty v pěst a otvíráme – tygr má ostré drápky                                             
- típ, típ, típ                                                                                                                    -
- ťuká, ťuká deštík                                                                                                           
- maják na moři – svíráme ruku v pěst a rychle ji uvolňujeme    

LOGOPEDICKÁ PREVENCE  
- Artikulační cvičení – procvičování mluvidel, jazyka, patra, dechová cvičení                       
- bzučíme jako včelky                                                                                                       
- ryba na suchu – otevírání a zavírání rtů                                                                           
- vítr do plachet – ovládáme intenzitu výdechu                                                                    
- foukáme jako vítr hodně x málo                                                                                     
- autu se kouří z výfuku hodně x málo                                                                               
- posíláme mamince pusu                                                                                                 
- „Zebra Zora zdobí ZOO.“                                                                                               
- „Kuchtík Kája kuchtí kaši.“                                                                                             
- „Stůj, na semaforu svítí červená!“                                                                                   
- zvířátka v ZOO –  šmejdění jazýčku v pusince sem a tam                                                 
- maminka vařila – pochutnáváme si na dobrotách – olizujeme rty                                           nahoře i dole, olizujeme rty v obou směrech, mlaskáme                                                   
- Ahoj školko, ahoj prázdniny!