2. TŘÍDA

p.učitelky:Hrabová Zdeňka,.Bc.Stanislava Sporková-Ptáčková
p.ředitelka:Mgr.Eva Žatková
kontakt: viz. kontakty

druhá třída

Školní vzdělávací program  "PUTUJEME BAREVNÝM SVĚTEM"
ať je v něm dobře všem dětem ......

Zaměření třídního programu :
Radostné a spokojené děti se zdravým sebevědomím, které touží získávat nové poznatky, těší se na kamarády, s chutí pracují, kreslí, cvičí…

Pravidla naší třídy
Ve školce jsme všichni kamarádi, pomáháme si a můžeme se na sebe spolehnout.
Při příchodu a odchodu si podáváme ruku s paní učitelkou, pozdravíme se a navážeme oční kontakt.
Ve třídě si hrajeme, všechny hračky uklízíme na své místo.Zacházíme s nimi opatrně. 
Menší stavby a výtvory si můžeme několik dní ponechat na výstavě na bezpečném místě.
Ve třídě nekřičíme /hluk nám škodí, domlouváme se klidným hlasem/, neběháme, pohybujeme se tak, abychom neublížili sobě ani nikomu jinému.
Na chodbě a po schodišti chodíme pomalu a opatrně.
Zdravíme všechny „dospěláky“.
Mluvíme slušně a dodržujeme zásady slušného chování-prosíme, děkujeme.
Ke hře a k tvoření si můžeme půjčit hračky, pomůcky a materiály.
Po ukončení hry je uklidíme, zbytkový materiál patří do koše – třídíme odpad.
Dbáme na čistotu rukou – špinavé ruce myjeme mýdlem.
Ruce si myjeme před každým jídlem a po použití toalety.
Toaletu splachujeme.
Vodu necákáme a nestříkáme, mokrá a kluzká podlaha v umývárně nám je  nebezpečná.
Při jídle nemluvíme.
Pokud něco nezvládneme sami, požádáme o pomoc dospělé nebo kamarády.
V šatně má každý své místo, kam si ukládá věci.
Každý se snaží udržovat své místo v pořádku a čisté dle svých možností.
V naší třídě nemáme rádi hádky, žalování a ubližování.
Snažíme se hezky oslovovat.
Používáme kouzelná slovíčka – děkuji, prosím.
Umíme se rozdělit.
MÁME SE RÁDI!

Vzdělávací obsah integrovaného bloku:
  4. téma – Na jaře je celý svět zelený, putování s pohádkou:  
  Večerníček vypráví Jarní pohádku                            
o   poznáváme charakter. znaky jara
o   zpíváme „ Na jaře, na jaře…“
o   denně cvičíme s kytičkou, dešťovou kapkou, sluníčkem, plyšákem; cvičíme v tělocvičně o   procvičujeme chůzi, běh, skok vpřed x vzad, pomalu x rychle, do kopce x z kopce, jednotlivě x ve dvojicích
o   opakujeme základní barvy, hledáme je v prostoru
o   seznamujeme se se zvyky a tradicemi – Velikonoční svátky – zdobíme kraslice, koledujeme
o   voláme sluníčko – vycházka do okolí MŠ
o   opakujeme tvar kruhový, hledáme ho v prostoru
o   procvičujeme před x za, malý x velký
o   počítáme kytičky, broučky, sluníčka, dom. zvířata, čarodějnice….; využíváme barevná PET víčka
o   poznáváme a pojmenováváme hmyz , luční kvítí, povolání, domácí zvířata
o   rozvíjíme fantazii – „Co viděl brouček….“, „Co mohla čarodějnice vykouzlit…“, jak se mohl jmenovat čaroděj/ čarodějnice – Kanimůra, Bimbula
o   „Co bys vykouzlil, kdybys uměl čarovat?“
o   rytmizujeme říkadla a hrajeme si se slovy
o   hledáme slova protikladného významu – malý x velký, čistý x špinavý
o   grafomotorická cvičení – beruška letí, čáry máry fuk – pohyb paže všemi směry
o   pracujeme s písní – „Travička zelená“, „Kočka leze dírou“, „Pásla ovečky“…, využíváme orf. nástroje
o   PH: Na kočku a na myš, Na peška, Na auta, Čáp ztratil čepičku….
o   chodíme na vycházky do přírody, do okolí MŠ
o   hledáme cesty a orientujeme se v prostoru, labyrint
o   podílíme se na výzdobě třídy, šatny a poschodí výrobky charakteristickými pro jarní období
o   těšíme se z hezkých a příjemných zážitků
o   pozorujeme jarní přírodu, která se probouzí
o   pozorujeme práce na zahrádkách, na poli
o   poznáváme jarní květiny
o   poznáváme a chápeme dobro a zlo
o   společné odpoledne rodičů a dětí – jarní tvoření
o   povídáme si o rodině, kde pracuje maminka, tatínek
o   nacvičujeme pásmo ke Dni matek
o   čteme si pohádky před spaním – Perníková chaloupka, Malá čarodějka a další kouzelnické příběhy, volný přístup k dětské literatuře  

CJM – Čáry, máry, sliz a teď kouzlo zmiz!
      – krouživé pohyby ukazováčků, zápěstí, předloktí, celé paže
      - foukáme do lektvaru hodně x málo 
      - travička roste – postupné zvedání všech prstů nebo pomalé vysouvání všech prstů z dlaně                                                                                                                                     - deštík – rychlé kmitavé pohyby prstů na podložce
      - trháme kytičky   
      - postupně zvedáme jednotlivé prsty – počítáme kytičky, broučky…
      - máváme maminkám                                                                                   

LOGOPEDICKÁ PREVENCE
– artikulační cvičení – procvičování mluvidel, jazyka, dechová cvičení
- foukáme jako vítr hodně x málo                                                                             
– Ťuká, ťuká deštík, na barevný deštník…                                                                
- letí, letí včelka /šmejdíme jazýčkem sem a tam v zavřené puse/
- při obědě foukáme do horké polévky hodně x málo, olizujeme si rty, mlaskáme                                                                                      
- posíláme mamince pusinku                                                                                        
- kuřátka – píp, píp, píp