4. TŘÍDA

p.učitelky:   Kurcová Václava, Bc. Budilová Jana
kontakt: viz. kontakty
Václava Kurcová: 606 830 930, 736 686 373 Bc. Jana Budilová: 720 354 567
 

čtvrtá třída

Školní vzdělávací program  "PUTUJEME BAREVNÝM SVĚTEM"
ať je v něm dobře všem dětem ......

Zaměření třídního programu :
Společně si hrajeme, pomáháme, povídáme  a kamarádíme spolu.
Rozvíjíme celou osobnost dítěte a snažíme se  mu umožnit vytvořit  si
reálný obraz světa. 

Na jaře je celý svět zelený 
putování v pohádce: Krtek a jaro

-poznáváme charakteristické znaky jara
-zpíváme si „Na jaře, na jaře“
-denně cvičíme s kytičkou, dešťovou kapkou, sluníčkem, plyšákem
-procvičujeme chůzi, běh, skok vpřed x vzad, pomalu x rychle, do kopce x
z kopce, jednotlivě i ve dvojicích
-opakujeme základní barvy, hledáme je v prostoru
-seznamujeme se se zvyky a tradicemi Velikonoční svátky zdobíme
kraslice, koledujeme
-voláme sluníčko, vycházky do okolí MŠ
-opakujeme tvar kruhový, hledáme ho v prostoru
-procvičujeme před x za, malý x velký
-počítáme kytičky, sluníčka, vajíčka, broučky .... Využíváme PET víčka
-rozvíjíme fantazii „Co viděl brouček ?“, „Co mohla čarodějnice/čaroděj
vykouzlit?“, jak se mohla/mohl jmenovat ? Kanimůra, Bimbula …
-„Co bys vykouzlil, kdybys uměl čarovat?“
-rytmizujeme říkadla a hrajeme si se slovy
-hledáme slova protikladného významu malý x velký, čistý x špinavý
-grafomotorická cvičení beruška letí, čáry máry fuk pohyb paže všemi
směry
-pracujeme s písní “Travička zelená“, „Kočka leze dírou“, „Pásla
ovečky“…, využíváme Orfovy nástroje
-PH:“ NA kočku a myš“, „Na peška“, „Na auta“, „ Čáp ztratil čepičku“
-chodíme na vycházky do přírody, do okolí MŠ
-hledáme cesty a orientujeme se v prostoru, labyrint
-podílíme se na výzdobě šatny, třídy, schodiště výrobky charakteristickými
pro jarní období
-těšíme se hezkých a příjemných zážitků
-poznáváme a pojmenováváme hmyz, luční kvítí, povolání, domácí
zvířata …
-pozorujeme jarní přírodu, která se probouzí
-pozorujeme práce na zahrádkách, na poli
-poznáváme jarní květiny
-poznáváme a chápeme dobro a zlo
-společné odpoledne rodičů a dětí jarní tvoření
-povídáme si o rodině, kde pracuje maminka a kde tatínek
-nacvičujme pásmo ke Dni matek
-čteme si pohádky před spaním

CJM  
-Čáry, máry, sliz a teď k ouzlo zmiz / krouživé pohyby ukazováčků, zápěs tí,
předloktí, celé paže
-foukáme do lektvaru hodně x málo
-travička roste postupné zvedání všech prstů nebo pomalé vysouvání
všech prstů z dlaně
-deštík rychlé kmitavé pohyby prstů na podložce
-trháme kytičky
-postupně zvedáme jednotlivé prsty počítáme kytičky, broučky …
-máváme maminkám 

LOGOPEDICKÁ PREVENCE  
-artikulační cvičení procvičování mluvidel, jazyka, dechová cvičení
-foukám jako vítr hodně x málo
-ťuká, ťuká deštík, na barevný deštník
-letá, letí včelička /šmejdíme ja zýčkem sem a tam v zavřené pusince/
-při obědě foukáme do horké polévky hodně x málo, olizujeme si rty,
mlaskáme
-posíláme mamince pusinku
-kuřátka píp, píp, píp 

Pravidla třídy:
- všichni jsme kamarádi a pomáháme si
- když jíme, s plnou pusou nemluvíme
- ve třídě si hrajeme, ale nekřičíme a "nelítáme"
- na chodbě a po schodišti chodíme pomalu a opatrně 
- zdravíme všechny "dospěláky"
- při příchodu a odchodu se zdravíme navázáním očního kontaktu  
- pomáháme si a respektujeme se navzájem 
- mluvíme slušně  a dodržujeme pravidla slušného chování  - prosíme, zdravíme, děkujeme  
- pohybujeme se tak abychom neublížili sobě ani nikomu jinému