3. TŘÍDA

p. učitelky: Bc. Sládková Václava, Bc.Nela Krížová
kontakt: viz. kontakty

Zaměření třídního programu - kam směřujeme:
Společně s rodinou se věnovat všestrannému růstu dětí tak, abychom je dobře vybavili do života.

Pravidla třídy - jak to u nás chodí:
- vítáme a loučíme se úsměvem a pohledem do očí
- každá věc někam patří a k něčemu slouží -uklízíme
- hluk nám škodí - nekřičíme
- chováme se k druhým tak,jak chceme ,aby se oni chovali k nám
- problémy řešíme společně - pomáháme si
- ve třídě chodíme tak, abychom nikomu neublížili
-používáme slovíčka děkuji...prosím...promiň...
Jsme kamarádi !!!

třetí třída

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - PUTUJEM BAREVNÝM SVĚTEM, AŤ JE V NĚM DOBŘE VŠEM DĚTEM

VZDĚLÁVACÍ OBSAH INTEGROVANÉHO BLOKU : V ČERVENÉ SE OBVYKLE ADVENT UKRÝVÁ...
CO DĚTEM NABÍZÍME  A O ČEM TO BUDE:
 PUTOVÁNÍ V POHÁDCE:"MIK...MIKULÁŠ"
•  vycházky do přírody

•  zdobení stromku pro zvířátka

•  tvořivou práci s papírem – čert, mikuláš, anděl, vánoční přání, řešení labyrintu

•  mikuláškou nadílku – zaměstnanci školky

•  zpívání koled s dalších písní o vánocích

•  práce s říkadly a básněmi na téma vánoční zvykY

•  čtení pohádek – předvánoční čas

•  rozhovory o vánocích

•  návštěvu muzea – betlém

•  pečení vánočního cukroví , zdobení perníčků

•  zpívání koled

•  řešení problému na základě vlastní zkušenosti – rozvoj kladných charakterových vlastností

•  učit se obdarovat a nejen být obdarován

•  zodpovědnost za vlastní chování a jednání

•  podílení se na výzdobě prostor třídy a školy

•  poznání důležitosti rodiny – vztahy v rodině

•  rozhovory a vyprávění na základě citového prožitku

•  využití nejrůznějších výtvarných technik – předvánoční čas, dopis ježíškovi

 
CJM – postupné zvedání jednotlivých prstů –„čertí růžky“
       – boucháme pěstí do dlaně – „čert buší na vrata“
       – mačkáme si prsty v pěsti – „ hněteme těsto na vánoční cukroví“
LOGOHRÁTKY
- kapřík – pohyby našpulenou pusou
- andílci – máváme křídli a zpíváme koledy jen na slabiky la,le,li,lo,lu.../
- čertík brblavý- pohyby jazykem
- mrazík – drkovaté pohyby zubů
- mlsné jazýčky – olizujeme rty všemi směry