3. TŘÍDA

p. učitelky:  Bc. Mlynaříková Blanka, Bc. Sládková Václava
kontakt: viz. kontakty

Zaměření třídního programu:
Formou prožitkového učení připravit děti na vstup do ZŠ.

třetí třída

Školní vzdělávací program  "PUTUJEME BAREVNÝM SVĚTEM"
ať je v něm dobře všem dětem ......

Pravidla třídy:
- vítáme se a loučíme podáním ruky
- uklízíme hračky,udržujeme pořádek
- chováme se k druhým tak,jak chceme ,aby se oni chovali k nám
- problémy řešíme společně,pomáháme si
- ve třídě chodíme tak,abychom nikomu neublížili

VZDĚLÁVACÍ OBSAH INTEGROVANÉHO BLOKU : JARO BARVÍ NA ZELENO VŠECHNO, CO NÁM V ZIMĚ ZHNĚDLO    PUTOVÁNÍ V POHÁDCE -"HEJA, HEJA, HEJ SVĚT JE KRÁSNĚ BAREVNEJ"                                                                              CO DĚTEM NABÍZÍME A O ČEM TO BUDE:

• exkurzi do pekárny,do obchodu, na nádraží s poznáním pracovních profesí
• seznámení s prací zahradníka a jejím významem pro ostatní - exkurze,exkurzi na hospodářskou farmu –nahlédnutí do života zvířat
• řešení labyrintů-kudy chodí slepička, cesta k mamince, mlsná mláďata …
• uspořádávání prvků podle daného pravidla – zajíčkova koleda, zvířata a jejich mláďata, malovaná vajíčka, krtek na zahrádce, dešťovky…
• praktické činnosti- vyjmenovat profese zleva doprava,vyhledávat první a poslední zvířátko ve skupině,osázet záhonky a trhat kytičky shora dolů i naopak
• rozumět a používat pojmy lehký –těžký , nejlehčí a nejtěžší „dědečkova zahrádka“
• hry s pravidly stolní /pexeso,karty, člověče nezlob se,zlaté jablko,myšky../ i pohybové /na domečky,barvení vajíček,za slepičkou, nejrůznější honičky…/
• každodenně prostor pro sebehodnocení -Dnes se mi povedlo –protože.. nepovedlo protože..,Kladení otevřených otázek dětem
• návštěvu knihovny a besedu nad knihou, uspořádání výstavy oblíbených knih dětí,výrobu leporela a vyprávění pohádek před spaním
• zkoumání nadpřirozených bytostí -slet čarodějnic,vaříme lektvary, čarovná zaříkávadla, let na koštěti…
• výrobu jarních zeleninových i ovocných salátů s ochutnávkou „prostřeno“
• vyprávění na téma jaro, čarodějnice, Velikonoce,rodina…- při tom samostatně používat jednoduchá souvětí, umět vyjádřit myšlenku
• reprodukce říkadel – Kropenatá slepička , Pi pi pi pi pipky, Na dvorečku, Ryje krteček, Přišlo jaro, Když prší a kvetou paraplíčka …
• práci s písní-Ví se o slepici, Drůbeží závody, Sněženky, V předjaří, Ježibaba s ježibabou, Rej čarodějnic
• praktické činnosti na zahradě školky se zahradním nářadím, sázení čočky, výroba řeřicháče a péče o květiny ve třídě
• arteterapii kresbou i malbou- prstovky, tempery, uhel, pastel, barevné tuže, křídy
• prostor samostatnosti v šatně, umývárně, při stolování, při hrách, při přípravě a úklidu pomůcek na činnosti...
LOGOHRÁTKY:
- vyprávíme si zážitky, popisujeme obrázky,čteme pohádky s jarní tématikou
- hrubá motorika přeskakujeme louže, běháme mezi kapkami, hrajeme si na zvířátka, cvičíme se sluníčky, jdeme na koledu 
-grafomotorická cvičení – ptáček letí, sluníčko hřeje,květiny rostou, prší, kuřátka zobají
-procvičujeme obličejové svaly-vítr fouká, vyvozujeme rty zvuk deštěvých kapek, plníme tváře vodou, pípáme jako kuřátka...
-sluchové hry - kdo je kuřátko, odkud slyšíš kozlíka, voláme na sliníčko, zvukové kolečko - prší,fouká vítr,ptáčkové štěbetají ...
-jemná motorika - vytváříme slepičky, mačkáme kuřátka a kočičky, zdobíme vajíčka
-dechové cvičení -foukáme do peříček, přivoníme ke květinám, vyfukujeme vajíčka