3. TŘÍDA

p. učitelky: Bc. Sládková Václava, Bc.Nela Krížová
kontakt: viz. kontakty

Zaměření třídního programu - kam směřujeme:
Společně s rodinou se věnovat všestrannému růstu dětí tak, abychom je dobře vybavili do života.

Pravidla třídy - jak to u nás chodí:
- vítáme a loučíme se úsměvem a pohledem do očí
- každá věc někam patří a k něčemu slouží -uklízíme
- hluk nám škodí - nekřičíme
- chováme se k druhým tak,jak chceme ,aby se oni chovali k nám
- problémy řešíme společně - pomáháme si
- ve třídě chodíme tak, abychom nikomu neublížili
-používáme slovíčka děkuji...prosím...promiň...
Jsme kamarádi !!!

třetí třída

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - PUTUJEM BAREVNÝM SVĚTEM, AŤ JE V NĚM DOBŘE VŠEM DĚTEM

VZDĚLÁVACÍ OBSAH INTEGROVANÉHO BLOKU : ŽLUTOU BARVOU SLUNCE LÉTO ROZSVÍTÍ
PUTOVÁNÍ V POHÁDCE - "KRTEK VE MĚSTĚ"
CO DĚTEM NABÍZÍME  A O ČEM TO BUDE:
•  cvičení se šátečky, tyčemi, s malými míčky

•  pohybové hry a hry s pravidly pro rozvoj hrubé motoriky - / beruško honem domů, luční kobylky, autíčko stop, rychle do domečku….

•  rozšíření poznatků o světě lidí v jiných městech a zemích

•  poznání různých způsobů dorozumívání / psaní, gesta, jiný jazyk../

•  uvědomění si, že při setkání s cizími lidmi se chováme obezřetně

•  poznání a pozorování dopravních prostředků a provozu

•  cestování dopravními prostředky - po zemi, ve vodě i ve vzduchu

•  seznámení s pravily na silnici a dopravními značkami – chovám se bezpečně

a zodpovědně
•  seznámení s pracovními profesemi – zahradník, opravář, prodavač, stavitel… a jejich přímé pozorování – práce všech lidí je důležitá

•  užívání matematických.a číselných pojmů – počítání berušek , řazení šnečků, třídění hmyzu…

•  řešení cest a labyrintů – kudy do světa…, kde je pošta…,cestou necestou…

•  pojmenování záporných charakterových vlastností -nespravedlnost, ubližování,agresivita, násilí, vychloubačnost, posmívání , nadřazenost- vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou

•  poslech pohádek a četbu před spaní z knihy –„Knížka Ferdy Mravence“, „Cesta kolem světa „

•  stavby městaz dřívek, z písku, z papíru

•  stavby domů z krabic – co by to mohlo být, kdyby to nebyla krabice

•  stavby domů z přírodnin v lese

•  malování na oblázky, zapouštění barev do mokrého podkladu, slané obrázky

•  navlékání korálků –„ vajíčka mravenců“, „kamarád“

•  skládání z papíru – berušky,lodičky, domečky

•  zpěv písní -Písnička o usmívání, Zpívejme si celý den,Jsi - li kamarád,

Beruško půjč..., Jede auto, Cestovatelská…,
•  slavnostní rozloučení se školním rokem, vycházky do lesa a na louku i blízkého okolí s přímým pozorováním hmyzu

Logopedická prevence:
- kývání P a L ruky v zápěstí –„ bim bam“
- jezdíme ukazováčkem P ruky po L dlaně a naopak– „hledáme v mapě…“
- vyťukávání rytmu všemi prsty o okraj stolu , totéž střídavě jednotlivými prsty„stavět domek to je věda…“
- mnutí rukou o sebe – „čistota půl zdraví“
- foukáme do míčků – závody
-počítáme zuby jazykem