3. TŘÍDA

p. učitelky:  Bc. Mlynaříková Blanka, Bc. Sládková Václava
kontakt: viz. kontakty

Zaměření třídního programu - kam směřujeme:
Společně s rodinou se věnovat všestrannému růstu dětí tak, abychom je dobře vybavili do života.

Pravidla třídy - jak to u nás chodí:
- vítáme a loučíme se úsměvem a pohledem do očí
- každá věc někam patří a k něčemu slouží -uklízíme
- hluk nám škodí - nekřičíme
- chováme se k druhým tak,jak chceme ,aby se oni chovali k nám
- problémy řešíme společně - pomáháme si
- ve třídě chodíme tak, abychom nikomu neublížili
-používáme slovíčka děkuji...prosím...promiň...
Jsme kamarádi !!!

třetí třída

Školní vzdělávací program  "PUTUJEME BAREVNÝM SVĚTEM"
ať je v něm dobře všem dětem ......

VZDĚLÁVACÍ OBSAH INTEGROVANÉHO BLOKU : STRAKATÝ PODZIM SPOUSTU BAREV MÁ...
PUTOVÁNÍ V POHÁDCE -"KÁŤA MEZI HRAČKAMI
CO DĚTEM NABÍZÍME A O ČEM TO BUDE:
-kreslení na základě citového prožitku-to jsem já ve školce,na kolotoči, velikánská zmrzlina -vyprávění zážitků z prázdnin-cestovali jsme
-vyjadřovat radost - opakování známých písní – Skákal pes, Kolo mlýnské, Zajíček, Kočka leze dírou,Pásla ovečky,Na tý louce zelený,To je zlaté posvícení
-zvládnout odloučení od rodiny bez projevu smutku a úzkosti-nejsme žádná prťata, to je táta, to je máma
-orientaci v prostorách školky – jede jede mašinka,kudy kudy cestička
- utváření společných pravidel soužití – máme ruce na tleskání a nožičky na běhání
-orientovat se kam co patří – skřítek pořádníček, když zazvoní zvoneček-uklízíme stoleček, i ta naše Kačka-ví kam patří hračka
-poznáváme dopravní prostředky- hola děti hola-roztočíme kola, všechno jede co má kola -auto, kolo, vlak,autobus,loď
- znát své jméno, příjmení – na konopky,veselá mašinka poznávat jména ostatních dětí a učitelek –jsi li kamarád, tak pojď si snáma hrát
- dozvědět se něco zajímavého o ostatních-na šáteček,kdo chytil balónek, kutálí se míč
-uvědomovat si zvláštnosti každého kamaráda – nejsem z jiné planety- jsem jen soused přes ploty
- oživit zásady správného chování - znám slovíčko prosím,děkuji a promiň
- utváření nových kamarádských vztahů- ahoj kluci ahoj holky kamarádi z jedné školky
- rozvíjíme spolupráci mezi dětmi – spolu jsme se potkali – ruce jsme si podali
- zapojení se do nabízených činností – chvilku cvičíme,společně si povídáme,trošku kreslíme, někdy zpíváme,společně jíme,chodíme na procházku,po obědě odpočíváme
LOGOHRÁTKY:
-procvičení prstů – máváme schováváme prsty v pěst a otvíráme
-schovávaná- postupné zvedání jednotlivých prstů
–počítáme kamarády poklepeme na sebe stejnými prsty
-kamarádi se zdraví
-zpíváme jména kamarádů
-mlsáme pouťové dobroty