3. TŘÍDA

p. učitelky:  Bc. Mlynaříková Blanka, Bc. Sládková Václava
kontakt: viz. kontakty

Zaměření třídního programu:
Formou prožitkového učení připravit děti na vstup do ZŠ.

třetí třída

Školní vzdělávací program  "PUTUJEME BAREVNÝM SVĚTEM"
ať je v něm dobře všem dětem ......

Pravidla třídy:
- vítáme se a loučíme podáním ruky
- uklízíme hračky,udržujeme pořádek
- chováme se k druhým tak,jak chceme ,aby se oni chovali k nám
- problémy řešíme společně,pomáháme si
- ve třídě chodíme tak,abychom nikomu neublížili

VZDĚLÁVACÍ OBSAH INTEGROVANÉHO BLOKU : ŽLUTOU BARVOU SLUNCE LÉTO ROZSVÍTÍ
PUTOVÁNÍ V POHÁDCE -"HEJA, HEJA, HEJ SVĚT JE KRÁSNĚ BAREVNEJ
CO DĚTEM NABÍZÍME A O ČEM TO BUDE:

• cvičení se šátečky, tyčemi, s malými míčky
• pohybové hry a hry s pravidly pro rozvoj hrubé motoriky - / beruško honem domů, luční kobylky, autíčko stop, rychle do domečku….
•rozšíření poznatků o světě lidí v jiných městech a zemích
• poznání různých způsobů dorozumívání / psaní, gesta, jiný jazyk../
• uvědomění si, že při setkání s cizími lidmi se chováme obezřetně
• poznání a pozorování dopravních prostředků a provozu
• cestování dopravními prostředky - po zemi, ve vodě i ve vzduchu
• seznámení s pravily na silnici a dopravními značkami – chovám se bezpečněa zodpovědně
• seznámení s pracovními profesemi – zahradník, opravář, prodavač, stavitel… a jejich přímé pozorování – práce všech lidí je důležitá
•užívání matematických a číselných pojmů – počítání berušek , řazení šnečků, třídění hmyzu…
• řešení cest a labyrintů – kudy do světa…, kde je pošta…,cestou necestou…
• pojmenování záporných charakterových vlastností -nespravedlnost, ubližování,agresivita, násilí, vychloubačnost, posmívání , nadřazenost- vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou
• poslech pohádek a četbu před spaní z knihy –„Knížka Ferdy Mravence“, „Cesta kolem světa „
• stavby městaz dřívek, z písku, z papíru
• stavby domů z krabic – co by to mohlo být, kdyby to nebyla krabice
• stavby domů z přírodnin v lese
• malování na oblázky, zapouštění barev do mokrého podkladu, slané obrázky
• navlékání korálků –„ vajíčka mravenců“, „kamarád“
• skládání z papíru – berušky,lodičky, domečky
• zpěv písní -Písnička o usmívání, Samuraj, Zpívejme si celý den,Jsi - li kamarád,Beruško půjč..., Škoda lásky, Heja hou…,
• slavnostní rozloučení se školáky, vycházky do lesa a na louku i blízkého okolí s přímým pozorováním hmyzu
Logopedická prevence:
- kývání P a L ruky v zápěstí –„ bim bam“
- jezdíme ukazováčkem P ruky po L dlani a naopak– „hledáme v mapě…“
- vyťukávání rytmu všemi prsty o okraj stolu , totéž střídavě jednotlivými prsty„stavět domek to je věda…“
- mnutí rukou o sebe – „čistota půl zdraví „
- foukáme do míčků – závody
-počítáme zuby jazykem