6. TŘÍDA

p.učitelky: Šárka Vítovcová, Petra Pajerová
kontakt: viz. kontakty

šestá třída

Školní vzdělávací program  "PUTUJEME BAREVNÝM SVĚTEM"
ať je v něm dobře všem dětem ......

Zaměření třídního programu ANEB "O CO NÁM JDE":
- upřednostňujeme prožitkové učení a práci s příběhem, protože z příběhů se vlastně
  skládá život
- přejeme si, aby se děti cítily u nás  jako doma
- a aby školka byla pro dítě místem, kde je spokojené, kam se těší, protože se tam pořád
  něco zajímavého děje, je to s kým sdílet a mají ho tam rádi takového, jaký je....

Pravidla třídy ANEB "ABY NÁM TU SPOLU BYLO HEZKY":
- ke druhým se chovám tak, jak chci, aby se chovali oni ke mně
- hledáme společná řešení, vzájemně si pomáháme
- umíme používat slovíčka "prosím" a "děkuji"
- domlouváme se klidným hlasem, hluk nám škodí
-víme,že každá hračka má své místo
-hrajeme si tak,aby to nikoho nebolelo

 AKTUÁLNÍ INTEGROVANÝ BLOK:
  Strakatý podzim všechny barvy má
 
 putování v pohádce "Ježek a jablíčko"
-uvítáme nově příchozí děti,víme kde je jaká třída a kde paní kuchařky
-opakujeme dohodnutá pravidla,umíme pozdravit a poděkovat
-vyjadřujeme své pocity a nálady bez zábran a ostychu-po prázdninách
-komunikativní hry pro rozvoj kamarádství,sociogramy
-povídáme si co roste na záhoně,na stromě...ovoce a zelenina
-využití obleků a čepiček k jednotlivým rolím(slovní vyjádření,řešené myšlenkových i praktických problémů,hledání různých možností a variant)
-vnímáme a rozlišujeme pomocí všech smyslů,ochutnávka ovoce a zeleniny
-skládání,mačkání a trhání papíru-vlaštovka,jablíčka,strom,houby
-tělovýchovné chvilky s netradičními pomůckami(šišky a kaštany)
-společné odpoledne pro rodiče a děti-podzimní tvoření
-využití přírodnin pro tvoření-listy,šípky,semínka atd.
-manipulační činnosti a jednoduché úkony s nůžkami,pastelkami,štětcem
-práce s modelínou-koulení a mačkání
-pohybové hry s říkadly-Náš táta šel na houby,...
-experimentování s barvou-malba do mokrého podkladu,malba nití,práce s klovatinou
-skládání rozstřihaných obrázků-podzimní krajina
-sborový i skupinový zpěv písní s podzimní tématikou-Koulelo se koulelo,Vyletěl si pyčný drak
-používání pojmů-první,poslední,mezi,porovnávání velkostí(brambory)
-vycházky do přírody,zdolávání přírodních překážek,pozorování změn počasí
 
Logopedická prevence:
-let vlaštovky-ukazováčkem kreslíme ve vzduchu
-ježčí bodliny-vysouvání prstů z pěsti
-foukání do listí-práce s dechem
-praskající kaštan-přibližování a oddalování rtů se zvukovým efektem
-podzimní mlsání-hry s jazykem
-v lese-rozeznávání délky zvuků a tónů,sluchové hry
-balónek-střídavé nafukování levé a pravé tváře se zavřenou pusou
-sbírání jablíček-chůze po položeném žebříku
-na ozvěnu-učitelka předříkává a děti opakují