6. TŘÍDA

p.učitelky: Šárka Vítovcová, Petra Pajerová
kontakt: viz. kontakty

šestá třída

Školní vzdělávací program  "PUTUJEME BAREVNÝM SVĚTEM"
ať je v něm dobře všem dětem ......

Zaměření třídního programu ANEB "O CO NÁM JDE":
- upřednostňujeme prožitkové učení a práci s příběhem, protože z příběhů se vlastně
  skládá život
- přejeme si, aby se děti cítily u nás  jako doma
- a aby školka byla pro dítě místem, kde je spokojené, kam se těší, protože se tam pořád
  něco zajímavého děje, je to s kým sdílet a mají ho tam rádi takového, jaký je....

Pravidla třídy ANEB "ABY NÁM TU SPOLU BYLO HEZKY":
- ke druhým se chovám tak, jak chci, aby se chovali oni ke mně
- hledáme společná řešení, vzájemně si pomáháme
- umíme používat slovíčka "prosím" a "děkuji"
- domlouváme se klidným hlasem, hluk nám škodí
- vítáme se a loučíme podáním ruky


AKTUÁLNÍ INTEGROVANÝ BLOK:
ŽLUTOU BARVOU SLUNCE LÉTO ROZSVÍTÍ
 
5.téma:putování v pohádce:O zlaté rybce“
 
Co dětem nabízíme a o čem to bude:
 
- dokreslování sluníčka,rovná čára-dolepování proužků papíru
-cvičení s paprsky,kytičkami a míčky
- běh za vedoucím dítětem přes překážky - atletické závody kolem slunce - běh se zastavením na signál
-fotografování na památku,návštěva výstavy dětských prací
-oslavujeme Den dětí-dopoledne plné her a soutěží
-seznámení se životem a tradicemi okolních a známých zemí
-umět chránit přírodu okolo sebe,hry s kamínky,tvoření rybníčků,sledování cest,vycházky k řece
-rozeznat dopravní prostředky podle místa kde se pohybují,třídění obrázků,pozorování při pobytu venku
-orientace v dopravních značkách-turistické značky,symboly na veřejných budovách,seznámení a práce s piktogramy
-poznáváme naše město,orientace v okolí Sušice-vycházka na Andělíček,Kalich,stadion atd.
-porovnávání života zvířat u nás v lese, na dvorku a v ZOO· prohloubení poznatků o tom – čím se zvířata živí,procházky za zvířátky
-vyprávění známých i smyšlených pohádek a příběhů se zvířecím hrdinou
- dokončení příběhu dle vlastní fantazie
- aktivní péče o okolí školky – čištění trávníku a vyhrabávání, úprava pískoviště
-prostřednictvím nejrůznějších forem /hudebních, výtvarných,pracovních/ vést děti vést děti ke sdělení vlastních prožitků – ,Mami vem mě do ZOO, Krokodýl v řece Nil…
-rozvoj pohybových schopností a dovedností-házení,chytání,chůze po zvýšené ploše,balanční cvičení(na lodi),chůze a pohyb v přírodě
-nácvik říkadel a zpěv písní(Rybička maličká,Sluníčko,Šnečku šnečku aj.)
-práce s odpadovým materiálem jako je karton,dřevo,korek,látky,roličky,vlna,papír(parník,rybka,sluníčko..)
-experimentování s barvou-barva do mokrého podkladu,zapouštění do klovatiny,hry a pokusy s vodou,malování na kamíny a otiskování dlaní
-orientace v prostoru a rovině-sledování cestiček,řešení labyrintů
-rozvíjení emoční inteligence dětí-jsme na jedné lodi(hry a cvičení pro posílení empatie a kamarádských vztahů mezi dětmi)
-pozorování života kolem nás,hry a činnosti v přírodě
-zpíváme si na rozloučenou známé písničky,pohybová improvizace
 
LOGOPEDICKÁ PREVENCE: 

• fotografování-úsměv, prosím-procvičení orofaciální oblasti
• dalekohled-postavení všech prstů proti palci-cvičení jemné motoriky
• let motýlka-grafomotorické cvičení pro uvolnění zápěstí
• ještěrka mává ocáskem-pohyb jazyka do levého a pravého koutku-gymnastika mluvidel
• pod vodou-foukání brčkem do vody, pouštění bublinek -dechové cvičení
• rybička-tvořit pevný retný uzávěr,střídat s otvíráním úst
• hra „Na ozvěnu“ – dítě opakuje jednoduchý rytmus hrou „na tělo“ -sluchové cvičení
• nafouknout obě tváře a pouštět vzduch po troškách ven přes pevný závěr-mašinka se rozjíždí a zvyšuje rychlost-PBPB-artikulační cvičení