6. TŘÍDA

p.učitelky: Šárka Vítovcová, Petra Pajerová, Veronika Hosnedlová Dis., asist.pedagoga Schlumpergerová Ludmila
kontakt: viz. kontakty

šestá třída

Školní vzdělávací program  "PUTUJEME BAREVNÝM SVĚTEM"
ať je v něm dobře všem dětem ......Zaměření třídního programu ANEB "O CO NÁM JDE" :

-upřednostňujeme prožitkové učení a práci s příběhem,protože z příběhů se vlastně skládá život
-společně zajistíme dětem úspěšný start ve škole
-aby školkabyla místem,kde je dítě spokojené,kam se těší,protože se tam pořád něco zajímavého děje,je to s kým sdílet a mají ho tam rádi takového,jaký je....Pravidla třídy ANEB "ABY NÁM TU SPOLU BYLO HEZKY" :

-ke druhým se chovám tak,jak chci,aby se chovali oni ke mně
-hledáme společná řešení,vzájemně si pomáháme
-umíme používat slovíčka "prosím" a "děkuji"
-domlouváme se klidným hlasem,hluk nám škodí
-víme,že každá hračka má své místo
-hrajeme si tak,aby to nikoho nebolelo

 
AKTUÁLNÍ INTEGROVANÝ BLOK: Žlutou barvou slunce léto rozsvítí
CO DĚTEM NABÍZÍME A O ČEM TO BUDE  
 
5.téma Putování v pohádce "Krtek a moře"
 
-knihy,encyklopedie(např.Velká obrázková abeceda),procvičování výslovnosti,vyhledávání dopravních prostředků,mořských živočichů
-písmenkové pexeso-určování začáteční a konečné slabiky,dodržování pravidel hry,vzájemná spolupráce
-stavebnice,látkové pruhy,lana,figurky,dopravní značky a prostředky,konstruktivní hry(stavění města,silnice)-řešení problémových situací,kooperace a phleduplnost
-sluchové a hmatové hry(hledání v písku,poznávání dopr.prostředků podle zvuku)
-práce s výtvarným materiálem,práce s barvou(moře)a štětcem-zdobení šátečku(batohu)na výlet,uplatnění dekorativních prvků
-využití různých tvarů a formátů kreslícího papíru,tuš,křídy,voskové pastely-vyjádření prožitků z cestování,skládání a střihání mořských živočichů-práce s papírem
-cvičení s rybami,volanty apod.-hry v prostoru(Na barevná auta,Rybičky,..)
-rozhovory s dětmi-Jedeme na prázdniny-plánujeme,kam pojedeme.Prohlížení trasy na mapě.Čím pojedeme-dopravní prostředky(odkud vyjíždějí-vlak-vlakové nádraží,letadlo-letiště,lodě-přístav)
-příprava módní přehlídky-přehlídka oblečení na prázdniny,děti předvádějí a popisují jednotlivé části oděvu-barvy,vzory
-pozorování dopravních prostředků-vycházky podle možností
-četba na pokračování z knihy"Honzíkova cesta,POhádky z mořské hlubiny"
-rozhovor s dětmi-Jak vypadá letní obloha,ochrana před sluncem
-ppráces tématem-sluníčko a slunéčko sedmitečné,práce s písní "Sluníčko"-homonyma a synonyma
-procvičování geometrických tvarů(sluníčko,hmyz,dopravní prostředky)
-poslech etnické hudby,orientální,černošské,indiánské-pohybová improvizace
-práce s mapou-letadlem za kamarády-určujeme vzdálenost,řešení labyrintů apod.
-společné odpoledne s rodiči a dětmi-pasování na školáky-zahradní slavnost
 
LOGOPEDICKÁ PREVENCE:
 
-pohyb jazyka z pravého koutku do levého a zpět-"ještěrka mává ocáskem"
(cvičení orofaciální oblasti)
-foukání brčkem do vody,pouštění bublinek-k vodě(dechové cvičení)
-mávání levou i pravou rukou-ahoj školko(cvičení jemné motoriky)
-rty u sebe-stáhnout koutky k sobě-špulit rty-třešnička(gymnastika mluvidel)
-naslouchání zvuků v přírodě-čmelák,moucha(sluchové hry)
-nápodoba přírodních zvuků-mašinka jede ŠŠŠŠ,troubení auta TÚTÚTÚ(artikulační cvičení)
-kroužení celou paží,v lokti,zápěstím-rybník studánka(rozvoj grafomotoriky)
-procvičení klenby nohy,citlivost chodidel-v trávě(posilování hrubé motoriky)