6. TŘÍDA

p.učitelky: Šárka Vítovcová, Petra Pajerová
kontakt: viz. kontakty

šestá třída

Školní vzdělávací program  "PUTUJEME BAREVNÝM SVĚTEM"
ať je v něm dobře všem dětem ......

Zaměření třídního programu ANEB "O CO NÁM JDE":
- upřednostňujeme prožitkové učení a práci s příběhem, protože z příběhů se vlastně
  skládá život
- přejeme si, aby se děti cítily u nás  jako doma
- a aby školka byla pro dítě místem, kde je spokojené, kam se těší, protože se tam pořád
  něco zajímavého děje, je to s kým sdílet a mají ho tam rádi takového, jaký je....

Pravidla třídy ANEB "ABY NÁM TU SPOLU BYLO HEZKY":
- ke druhým se chovám tak, jak chci, aby se chovali oni ke mně
- hledáme společná řešení, vzájemně si pomáháme
- umíme používat slovíčka "prosím" a "děkuji"
- domlouváme se klidným hlasem, hluk nám škodí
- vítáme se a loučíme podáním ruky

AKTUÁLNÍ INTEGROVANÝ BLOK

NA JAŘE JE CELÝ SVĚT ZELENÝ

4.téma :Putování v pohádce "O Kůzlátkách"
 
 
- pozorujeme znaky jarního počasí a učíme se je pojmenovat – sluníčko, prší ,je zataženo
 
- pozorujeme zahrádky- jarní květiny - sněženka, petrklíč, bledule,tulipán
 
-upevňujeme početní představy do tří,do pěti(st.děti) –na dvorečku. na zahrádce,na pasece
 
-orientujeme se v řadě a určujeme první a poslední – letí broučci, kuřátka na dvorku,
 
-zpíváme jarní písničky -Travička zelená,Vozilo se na jaře, Sluníčko a učíme se je pohybově ztvárnit
 
-seznamujeme se s novými výtvarnými technikami a poznáváme vlastnosti barvy – kočičky, zlatý déšť. jak roste tráva, sluníčko vstává
 
-seznamujeme se s tradicí 30.dubna-zkoumáme nadpřirozené bytosti,slet čarodějnic,vaříme lektvary-pokusy s jedlou sodou,čarovná zaříkadla,let na koštěti-grafomotorická cvičení
 
-každodenní motivační cvičení s kytkami,sluníčky,žížalkami, vajíčky…
 
- poznáváme způsob života hmyzu a učíme se jej pojmenovat - beruška,mravenec,včelka, vosa …
 
- učíme se nové básničky a říkadla o jaru –Táta včera na venku, V lese v trávě., učíme se je doprovázet hrou na tělo
 
-Velikonoční pohádky v Gymnáziu – učíme se jak se máme chovat – základy společenského chování
 
-poznáváme a pojmenováváme domácí zvířata a jejich mláďata,vycházky za zvířátky
 
-posloucháme a dramatizujeme pohádky o zvířátkách(O Smolíčkovi,O kůzlátkách aj.)
 
-poznáváme tradice a zvyky Velikonoc,zdobíme výfuky-společné odpoledne s rodiči
 
-vyprávíme si o rodině,co dělá maminka,tatínek-povolání(ten dělá to a ten zas tohle)
 
-pro maminky připravujeme akademii- veřejné vystoupení,vyrábíme dárečky pro maminky
 
-skládáme,střiháme a sestavujeme kytičky z barevného papíru i odpadových materiálů,procvičujeme jemnou motoriku
 
LOGOPEDICKÁ PREVENCE:
 
- „sluníčko svítí“- třepetavé pohyby všech prstů obou rukou nad hlavou v rytmu říkadla
 
- „prší do kaluží „ –lehké úhozy dvěma prsty do dlaně v rytmu tématických písniček
 
-“sluníčko a mrak“-střídání pohybu rtů-úsměv(ukážeme zuby)xmráček(mračíme se)
 
-napodobování hlasu zvířátek (Zatleskáme jako kočka zamňoukáme)
 
-“ztracená ovečka“-sluchová orientace v prostoru,,hledáme podle zvuku
 
-“králíček kouše mrkev“-horní ret lehce přibližujeme k dolnímu rtu
 
-“ v trávě“-odfukujeme stéblo trávy-pomalý nádech a dlouhý výdech
 
-“klubíčko“-rozvoj grafomotoriky-kroužení celou paží,v lokti,zápěstím a pohyby prstů

-"čáp"-posilování hrubé motoriky,cvičení rovnováhy