7. TŘÍDA

p.učitelky:  řed. Holečková Jaroslava, Hanusová Jaroslava, Hosnedlová Veronika Dis.
kontakt: viz. kontakty


Zaměření třídního programu :
- vytvářet klidnou atmosféru na třídě se zaměřením na hezké vztahy mezi dětmi
Pravidla na třídě
SRDÍČKOVÉ – máme se rádi, kamarádíme spolu, hezky se k sobě chováme a pomáháme si  PUSINKOVÉ – používáme hezká slova, poděkujeme, poprosíme, omluvíme se         
OUŠKOVÉ -  nasloucháme, když někdo mluví  neskáčeme mu do řeči,nekřičíme        KOŠŤÁTKOVÉ – uklízíme vždy po sobě, udržujeme pořádek ve svých věcech i v šatně    DÁREČKOVÉ – přejeme si k svátku i k narozeninám         
ŽELVIČKOVÉ – neběháme,neskáčeme, nestrkáme se , dbáme na bezp.chování  

ŽLUTOU BARVOU SLUNCE LÉTO ROZSVÍTÍ
Kampak to dnes jedeme…………………
- poznat pravá a levá strana – st.děti - doprava – křižovatka ,semafory,značky / bezpečnost chování / - hrajeme si – stavbu, na dopravu – spolupracujeme s kamarády – řešíme problémy -  přímé pozorování dopravy –vycházka na křižovatku - exkurze na nádraží - st. děti -  poznají dopr.prostředky podle místa pohybu /did. materiál / - cesty – umět sledovat cestu ml. děti, st. děti – vytvořit cestu poznat  zda je  krátká- dlouhá / - učíme se písně, říkadla, cvičení mluvidel Tú tú tú, Auto jede z kopečka - hra na námořníky – stavba lodě z polikarpovy stavebnice /kolekt.pr/ - kreslíme dopravní prostředky    / křídou na asfalt / - práce s papírem / stříhání, polepování, sestavování – loď / - malování s barvou – papírové krabice – nákladní vlak - HPV  Kampak to dnes letíme – sladit pohyb s hudbou - výběh na signál , vysoký start – běh k cíli – závody na zahradě - výlet vlakem do přírodovědné stanice v Horažďovicích 1.6.   Motorika - pohybem ukazováčku a prostředníčku vpřed znázornit na desce cestičku
Město, kde bydlím - pojmenuje město, řeku, kopce ,zná cestu z MŠ domů – vím jak se  jmenuji,kde  bydlím - stavíme město-krabice, stavebnice , písek - stříháme, sestavujeme geom.tvary-dům kde bydlím – skládání papíru - pracovní činnosti - ml.d- provlékací obrázky, st.d.- šněrovací boty - umíme si hrát – stavíme  město  – spolupracujeme při hře – umíme se domluvit - jdeme do Luhu, pod Kalich k vodárně – turistické značky, - význam piktogamu- grafické znázornění linie
Kdo se skrývá v trávě, na louce - poznáváme, pozorujeme brouky v trávě, mravence, motýly, co leze co létá - malujeme stromy, květiny, -poslech Včelka Mája, Ferda mravenec, Maková panenka, -  stavíme stan na zahradě – hry s vodou na zahradě - vycházky do lesa k mraveništi, na louku – co kvete, bylinky, - rytmické a sluchové hry  - zpíváme Tancovala žížala, Na zahrádce pod jabloní -chráníme přírodu, opakujeme barvy, modelujeme šneky, housenky, motýlka – vaužití drátků, špejlí, - hry s míčem – odrazy, chytání, házení ve dvojici - Včelí medvídci – užitek včel,písně z pohádky, malé taneční - modelování – plástev, včelín  - cvičení venku
Co umí voda - vodní tvorové, užitek a ochrana vody – potok, moře rybník – popis obrázku - hry s vodou v bazénku, otužování, - Pohádky z mořské hlubiny -skládáme papírovou lodičku, pouštíme na potoce - malujeme kamínky, foukáme brčkem

Sedmá třída