7. TŘÍDA

p.učitelky:  řed. Holečková Jaroslava, Hanusová Jaroslava
kontakt: viz. kontakty

Sedmá třída

Školní vzdělávací program " PUTUJEME BAREVNÝM SVĚTEM "
ať je v něm dobře všem dětem ......

Zaměření třídního programu :
- vytvářet klidnou atmosféru na třídě se zaměřením na hezké vztahy mezi dětmi
Pravidla na třídě
SRDÍČKOVÉ – máme se rádi, kamarádíme spolu, hezky se k sobě chováme a pomáháme si  PUSINKOVÉ – používáme hezká slova, poděkujeme, poprosíme, omluvíme se         
OUŠKOVÉ -  nasloucháme, když někdo mluví  neskáčeme mu do řeči,nekřičíme        KOŠŤÁTKOVÉ – uklízíme vždy po sobě, udržujeme pořádek ve svých věcech i v šatně    DÁREČKOVÉ – přejeme si k svátku i k narozeninám         
ŽELVIČKOVÉ – neběháme,neskáčeme, nestrkáme se , dbáme na bezp.chování  

STRAKATÝ PODZIM SPOUSTU BAREV MÁ, VŠECHNY V SOBĚ UKRÝVÁ
Naši kamarádi Jeníček a Mařenka
  Kdo jsem – seznámení s kamarády, značky, -  co mám rád/a/, co se mi /ne/líbí - první společné hry, vyprávění - cvičení podle říkadel, hry s míčem - pomáháme si navzájem
  Jak si hrajeme a cvičíme  – stavíme město, hrady, silnice,  - snažíme se po sobě uklízet  - pavučina kamarádství  - hrajeme si aby nás to nebolelo - domlouváme se o hračku - cvičíme denně , podle počasí venku  
Naše třída -  bezpečnost, pravidla chování, - sebeobsluha – co samostatně zvládneme -  umíme pozdravit,poděkovat, požádat o pomoc, omluvit se,  neběháme po třídě - bezpečnost na vycházce - vedeme kamaráda
Perníková chaloupka 
O pohádce -vypravování, reprodukce podle obrázků – rozšiřování slovní zásoby, posloupnost textu - verš,pohádkaFr.Hrubína – cvičení, - poznáváme dobro a zlo, používáme kouzelná slovíčka /promiň, děkuji apod/,  - adaptace v MŠ, pravidla třídy, - hry na domácnost, na rodinu, se zvířátky - kresba lidské postavy, kreslení do písku - kreslení postavy, vytváření postav z pohádky – ježibaba - denně cvičíme  
S Mařenkou v kuchyni - rozvoj jemné motoriky, grafomotorické cvičení, navlékání těstovin - otiskování, lepení, malování (využití široké škály barev), malujeme prstem - pojmenovat předměty denní potřeby, jak doma pomáháme - tříděnípředmětů-  nádobí, nářadí - zrakové hry – co chybí - orientace v MŠ – návštěva v kuchyni - pečeme štrůdl -zdravé jídlo, pochutiny, co máme doma ve špajzce - úklidové práce – odnášíme si nádobí, příbor, zametáme drobečky atd.     S Jeníčkem v lese - vycházky do lesa- pojmenování stromů, houby, plody - kdo v lese bydlí, pojmenuj, - ochrana přírody, posloucháme les, - zvládnutí chůze ve dvou, házení šiškou - překračování přírodních překážek, držení těla - stavění domků z větviček - zapamatování si jednoduchých říkadel s pohybem (Odemykám les, Veverka čiperka) - vytleskáváme slabiky – rytmizace písní – Já do lesa, Běží liška, Já jsem houba  
Logopedická prevence
 Cvičení motoriky, smyslové hry, artikulační cvičení   - ťukání prstem do rytmu, mačkání prstů v pěst jablíčko, kreslení ukazovákem v prostoru,  velký míč, kývání ukazovákem - napodobit strouhání mrkvičky – P,L ruka, - kroužení rukou v zápěstí - foukání, nafukování tváří , mlaskání, špulení a olizování rtů, korýtko z jazyka, - pohupování nohou – pata-špička- denní cvičení, skoky, - navlékání přírodnin, listů, - mačkáme těsto