7. TŘÍDA

p.učitelky:  řed. Holečková Jaroslava, Hanusová Jaroslava
kontakt: viz. kontakty

Sedmá třída

Školní vzdělávací program " PUTUJEME BAREVNÝM SVĚTEM "
ať je v něm dobře všem dětem ......

Zaměření třídního programu :
vytvářet klidnou atmosféru na třídě se zaměřením na hezké vztahy mezi dětmi

Jaro barví vše na zeleno...
Jaro společně přivítáme jakmile odezní Covid 19.
Těšíme se na vás.