1. TŘÍDA

p.učitelky: Gabriela Míčka Hájková, DiS. a Karolína Velká, DiS.
kontakt: viz. kontakty

první třída

Školní vzdělávací program " PUTUJEME BAREVNÝM SVĚTEM "
ať je v něm dobře všem dětem ......

Zaměření třídního programu
Vytvořit klidný, radostný a přátelský vztah mezi dětmi, učitelkami a rodiči. Vést děti k všestrannému rozvoji celé jejich osobnosti.

Pravidla na třídě:
Srdíčkové - máme se rádi, kamarádíme spolu, hezky se k sobě chováme, pomáháme si
Pusinkové - používáme hezká slova, poděkujeme, poprosíme, umíme říct promiň. Při příchodu a odchodu z MŠ se vždy podíváme do očí a pozdravíme.
Ouškové - nasloucháme si. Když někdo mluví, neskáčeme mu do řeči a nekřičíme.
Košťátkové - uklízíme si vždy po sobě, udržujeme pořádek ve třídě, v ložnici i v šatně.
Želvičkové - pohybujeme se pomalu a opatrně. Neběháme, neskáčeme, nedivočíme, nestrkáme se. Dbáme na bezpečné chování.
Dárečkové -přejeme si k narozeninám, k svátku a k významným událostem.

Vzdělávací obsah aktuálního integrovaného bloku:
STRAKATÝ PODZIM SPOUSTU BAREV MÁ, VŠECHNY BARVY V SOBĚ UKRÝVÁ

1. téma: Putování v pohádce Fanynka, František a velké podzimní dobrodružství

Hola, hola, jsme tu zpátky po prázdninách
- Vítáme se s kamarády ve školce po prázdninách
- Máme nové značky, trénujeme si, komu daná značka patří, cvičíme při tom naše jména
- Připomínáme si prostředí naší školky a blízkého okolí - Sdílíme zážitky z prázdnin
- Připomínáme si naše pravidla třídy – ouškové, želvičkové, košťátkové …
- Používáme kouzelná slovíčka jako jsou … děkuji, prosím, promiň … - Zvykáme si na novou roli – být předškolákem
- Učíme se být samostatnější při sebeobsluze, úklidu hraček, udržování pořádku ve třídě - Snažíme se nevykřikovat, nemluvit, když mluví kamarád
- Užíváme si pouťování ve třídě – tematické cvičení
- Opakujeme si barvičky, počítáme do 5, posloucháme rozmanité příběhy
- Zpíváme si písničky, tleskáme do rytmu, říkáme říkadla
- Vycházky po okolí – pozorujeme přírodu, jdeme se proběhnout na louku
- Čteme si krátké pohádky před poledním spaním - Začínáme chodit na plavání, kde se snažíme dodržovat daná pravidla

Fanynka s Františkem v sadu a na poli
- Pojmenováváme druhy ovoce a zeleniny, třídíme je
- Určujeme barvy ovoce a zeleniny
- Řadíme podle velikosti vzestupně a sestupně
- Zapojujeme smysly - zrak, čich, chuť
- Počítáme do 5 a rozvíjíme předmatematické dovednosti
- Vyrábíme nebo kreslíme – bramborová razítka, ježečci, jablíčka, hrušky
- Pracujeme s modelínou, stříháme nůžkami, lepíme nebo vytrháváme
- Zpíváme si písničky si tématické písničky
- Učíme se tematická říkadla

Pozvání Fanynky s Františkem mezi lesní zvířátka
- Podporujeme kladný vztah k přírodě, chodíme na louku nebo také do lesa - Oceňujeme mravenčí sílu a jejich dovednosti – stavění mraveniště z přírodnin apod.
- Pozorujeme změny v přírodě a sledujeme rozdíly
- Chováme se v lese tak, abychom ho neponičili, neplašili zvířátka
- Rozlišujeme stromy a keře, houbaříme
- Počítáme do 5, určujeme, třídíme, porovnáváme podle velikosti
- Sbíráme plody (kaštany, žaludy, šípky, šišky) a vyrábíme si z těchto přírodnin
- Loučíme se s vlaštovkami a vyprovázíme je do teplých krajů - Kreslíme trasu do teplých krajin naší vlaštovky Ivetky – grafomotorické cvičení
- Čeká nás Havelské posvícení

Fanynka a František se rádi bojí
- Teď nám vládne oranžová, někdy bílá, někdy černá
- Řadíme a třídíme podle velikosti - Vyrábíme nebo kreslíme dýně, strašidla, pavouky a další havěť - Zkoušíme trénovat vytleskávání slabik, určit počet tlesknutí a 1. hlásku ve slovech
- Tančíme stylové tanečky - Těšíme se na Halloweenské strašení

Fanynka s Františkem pouští draka
- Hrajeme si s barvami - žlutá, červená, modrá a zelená
- Vyrábíme si draky, pentličky, mašličky
- Pracujeme s krepovým papírem, látkou a ozdobíme s ním naše draky
- Budeme si povídat o počasí, zajímat nás bude vítr, mraky, dešťové kapky - Vyrobíme si barevné listí - Trénujeme si pamatování a předvádění instrukcí či drobných úkolů jdoucích po sobě
- Budeme si s drakem zpívat různé písničky a říkat říkanky

CJM:
- Cvičíme grafomotorické uvolňovací cviky pro zápěstí, ramenní kloub
- Tleskáme do rytmu na písničky – používáme Orffovy nástroje
- Vytahujeme prstíky z pěsti jako ježkovo bodlinky
- Z prstíků děláme ptačí zobáčky
- Třepetáme všemi prsty jako ptáci křidélky
- Ťukáme prstíky do plochy jako kapky deště

Logopedická prevence:
- Nafukujeme balónek – nádech (otevření úst – velký kroužek), výdech (našpulení rtů – malý kroužek)
- Praskáme balónek - naše tvářičky
- Sladké mlsání – zmrzlinky z pouti – cviky s jazýčkem
- Ochutnáváme jablíčka - olizujeme se, děláme bouličky v tvářích, mlaskáme
- Foukáme slabě x silně, dbáme na nádech a správný výdech