p.učitelky: Gabriela Míčka Hájková Dis., Michaela Sloupová, asis.pedagoga Radka Vlková
kontakt: viz. kontakty

první třída

Školní vzdělávací program " PUTUJEME BAREVNÝM SVĚTEM "
ať je v něm dobře všem dětem ......

Zaměření třídního programu
Vytvořit klidný, radostný a přátelský vztah mezi dětmi, učitelkami a rodiči. Vést děti k všestrannému rozvoji celé jejich osobnosti.


Tematický blok: ŽLUTOU BARVOU SLUNCE LÉTO ROZSVÍTÍ
5.téma: Putování v pohádce Prázdninové těšení se sovičkou Růženkou

- Otázky a odpovědi o naší rodině – kdo s námi bydlí, jak se naši členové jmenují, jaké je naše příjmení, hrajeme hru Svět lidí je jedna velká pavučina
- Vyrábíme z papíru, vystřihujeme, kreslíme, tvoříme z přírodnin
- Počítáme 1 - 10, tvoříme skupiny, určujeme více–méně, rozlišujeme velký, menší, nejmenší
- Povídáme si o povolání - jaká jsou, kde pracuje moje maminka, můj tatínek
- Zrakové vnímání – přiřazujeme k danému povolání potřebné pomůcky, nářadí, náčiní
- Švadleně se zamotaly knoflíky – procvičování a určování geometrických tvarů
- Připravujeme se aktivně na olympiádu
- Oslavujeme Den dětí, pojedeme na školkový výlet
- Zpíváme Školkovou hymnu, Autobus a spoustu dalších lidových písniček, recitujeme Školkový pokřik, Co ta očka vidí, tančíme různé tanečky
- Umíme popsat svého kamaráda - jak vypadá, jaké má vlastnosti
- Zaměříme se na dopravní prostředky – na souši, ve vodě, ve vzduchu
- Naučíme se důležité dopravní značky
- Měníme se ve vláčky a zajíždíme do určeného depa a zase na signál vyjíždíme
- Dbáme na bezpečnost a říkáme si, co správný cyklista má mít na sobě, také půjdeme na exkurzi do cykloservisu
- Vytleskáváme slabiky, určujeme jejich, počet, říkáme 1. a poslední písmenko
- Znám své město, svou adresu? Jaké známe různé části našeho města, kam se půjdeme podívat - náměstí, Luh, Santos, řeka, Andělíček, pošta, nemocnice, policie, hasiči, za zvířátky ke Kalichu
- Stavíme město – krabice, dřevěné kostky, stavebnice
- Budeme si vyprávět o indiánech – jejich zvycích, co je indiánské sedmero, v co indiáni věřili, kdo to byl šaman, co je indiánský běh, jak vypadá jejich obydlí zvané tee pee, jakými nástroji loví apod.
- Pojmenujeme si náš indiánský kmen, vymyslíme si indiánská jména, zhotovíme si TOTEM – společná práce dětí
- Každý si vyrobíme indiánskou čelenku, indiánské korále
- Budeme chránit přírodu, třídit odpad, sbírat přírodniny
- Půjdeme po stopách zvířat, budeme hrát indiánské hry – hod šiškou na cíl, hod barevnými kameny do kruhu, stezka odvahy za pokladem
- Otázky a odpovědi na téma, kam pojedu v létě na prázdniny - umět se co nejlépe vyjádřit, vyslovovat
- U moře, na horách, v přírodě je také krásně
- Rozloučíme se s předškoláky – slavnostní pasování

CJM:
- Mačkáme modelínu, navlékáme korálky, propracováváme písek
- Hýbeme rukama – řídíme auto, vlak jede po kolejích, děláme vlny pažemi
- Ve vzduchu ukazováčkem kreslíme trasu letu letadla

Logopedická prevence:
- Špulíme rtíky, usmíváme se x mračíme se
- Hýbeme hojně jazýčkem – lížeme zmrzlinu, cucáme bonbón, mlaskáme
- Myjeme si jazýčkem pusinku, děláme bouličky do tváří
- Venku foukáme do odkvetlých pampelišek

Pravidla na třídě:
Srdíčkové - máme se rádi, kamarádíme spolu, hezky se k sobě chováme, pomáháme si
Pusinkové - používáme hezká slova, poděkujeme, poprosíme, umíme říct promiň. Při příchodu a odchodu z MŠ se vždy podíváme do očí a pozdravíme.
Ouškové - nasloucháme si. Když někdo mluví, neskáčeme mu do řeči a nekřičíme.
Košťátkové - uklízíme si vždy po sobě, udržujeme pořádek ve třídě, v ložnici i v šatně.
Želvičkové - pohybujeme se pomalu a opatrně. Neběháme, neskáčeme, nedivočíme, nestrkáme se. Dbáme na bezpečné chování.
Dárečkové -přejeme si k narozeninám, k svátku a k významným událostem.