1. TŘÍDA

p.učitelky: Gabriela Hájková DiS., Karolína Klementová DiS.
kontakt: viz. kontakty

první třída

Školní vzdělávací program " PUTUJEME BAREVNÝM SVĚTEM "
ať je v něm dobře všem dětem ......

Zaměření třídního programu
Vytvořit klidný, radostný a přátelský vztah mezi dětmi, učitelkami a rodiči. Vést děti k všestrannému rozvoji celé jejich osobnosti.

Pravidla na třídě:
Srdíčkové - máme se rádi, kamarádíme spolu, hezky se k sobě chováme, pomáháme si
Pusinkové - používáme hezká slova, poděkujeme, poprosíme, umíme říct promiň. Při příchodu a odchodu z MŠ se vždy pozdravíme a podáme si ruku.
Ouškové - nasloucháme si. Když někdo mluví, neskáčeme mu do řeči a nekřičíme.
Košťátkové - uklízíme si vždy po sobě, udržujeme pořádek ve třídě, v ložnici i v šatně.
Želvičkové - pohybujeme se pomalu a opatrně. Neběháme, neskáčeme, nedivočíme, nestrkáme se. Dbáme na bezpečné chování.
Dárečkové -přejeme si k narozeninám, k svátku a k významným událostem.

Vzdělávací obsah aktuálního integrovaného bloku:
JARO BARVÍ NAZELENO VŠECHNO, CO NÁM V ZIMĚ ZHĚDLO

4.téma: Putování v pohádce Jak zajíček Ušáček vítal s dětmi jaro

Z důvodu Koronaviru Covid-19 činnost na 1. třídě pozastavena.
Děti pracujících rodičů jsou spojeny na 5. třídě.
Děkujeme za pochopení.