1. TŘÍDA

p.učitelky: Gabriela Hájková DiS., Karolína Klementová DiS.
kontakt: viz. kontakty

první třída

Školní vzdělávací program " PUTUJEME BAREVNÝM SVĚTEM "
ať je v něm dobře všem dětem ......

Zaměření třídního programu
Vytvořit klidný, radostný a přátelský vztah mezi dětmi, učitelkami a rodiči. Vést děti k všestrannému rozvoji celé jejich osobnosti.

Pravidla na třídě:
Srdíčkové - máme se rádi, kamarádíme spolu, hezky se k sobě chováme, pomáháme si
Pusinkové - používáme hezká slova, poděkujeme, poprosíme, umíme říct promiň. Při příchodu a odchodu z MŠ se vždy pozdravíme a podáme si ruku.
Ouškové - nasloucháme si. Když někdo mluví, neskáčeme mu do řeči a nekřičíme.
Košťátkové - uklízíme si vždy po sobě, udržujeme pořádek ve třídě, v ložnici i v šatně.
Želvičkové - pohybujeme se pomalu a opatrně. Neběháme, neskáčeme, nedivočíme, nestrkáme se. Dbáme na bezpečné chování.
Dárečkové -přejeme si k narozeninám, k svátku a k významným událostem.

Vzdělávací obsah aktuálního integrovaného bloku:
ŽLUTOU BARVOU SLUNCE LÉTO ROZSVÍTÍ

5.téma:Putování v pohádce Jak zajíček Ušáček poznává svět

VELKÁ VÝPRAVA ZA INDIÁNY
- Po návratu do MŠ mezi své kamarády se přesuneme do země indiánů
- Vyprávíme si o indiánech – jejich zvycích, co je indiánské sedmero, v co indiáni věřili, kdo to byl šaman, co je indiánský běh, jak vypadá jejich obydlí zvané tee pee, jakými nástroji loví apod.
- Pojmenujeme si náš indiánský kmen a vymyslíme si indiánská jména
- Zhotovíme si TOTEM – společná práce dětí
- Každý si vyrobíme indiánskou čelenku, indiánské korále nebo dešťovou tyč
- Indiánská rozcvička – zkoušíme různou chůzi zvířat, děláme zvuky zvířat
- Cvičíme s kinder vajíčky, ze kterých nám vzniknou hrací nástroje – nasypeme do nich korálky, aby nám vajíčka chrastila
- Budeme chránit přírodu, třídit odpad, sbírat přírodniny
- Půjdeme po stopách zvířat - vycházky do lesa, kopců, luhů a hájů
- Hrajeme indiánské hry – hod šiškou na cíl, hod barevnými kameny do kruhu, stezka odvahy za pokladem

PUTOVÁNÍ V ČASE ANEB AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI
- Přejdeme do časů hradů, rytířů, princezen, bílých paní a také draků
- Vyprávíme si příběhy a pohádky s danou tématikou
- Říkáme si, jaké jsou mravy a zvyklosti rytířů formou otázek a odpovědí
- Splníme rytířské ctnosti a rytířské úkoly
- Vyrobíme si rytířské erby
- Stavíme z kostek hrady, hradní věže nebo také z písku
- Obtiskujeme mince do modelíny a vykrojíme je
- Vyrobíme si čepici, kterou nosila bílá paní
- Cvičíme se šátky
- Nakreslíme si draky sršící oheň – využití různých barev
- Zahrajeme si hry – Král vysílá své vojsko
- Půjdeme na výpravy do blízkého okolí
- Budeme stavět obydlí z přírodnin v lese

CJM:
- Rozvoj jemné motoriky – navlékání korálků
- Ukazováčkem budeme ukazovat a počítat věžičky u hradu (1-5)
- Spočítáme drakovi hlavy a ukážeme si na ně
 
Logopedická prevence:
- Špulení rtů, usmívání se, mračení se
- Práce s jazýčkem – lížeme zmrzlinu, cucáme bonbón, mlaskáme
- Myjeme si jazýčkem pusinku, děláme bouličky do tváří
- Chrlíme oheň jako drak a také jemně foukáme – různá špulení pusinky