p.učitelky: Gabriela Míčka Hájková Dis., Hana Kubalová, asis.pedagoga Radka Vlková
kontakt: viz. kontakty

první třída

Školní vzdělávací program " PUTUJEME BAREVNÝM SVĚTEM "
ať je v něm dobře všem dětem ......

Zaměření třídního programu
Vytvořit klidný, radostný a přátelský vztah mezi dětmi, učitelkami a rodiči. Vést děti k všestrannému rozvoji celé jejich osobnosti.


Tematický blok: V ČERVENÉ SE OBVYKLE ADVENT UKRÝVÁ

2. téma: Putování v pohádce Čertí hrátky a andělské čarování se sovičkou Růženkou
- Vyprávíme si se sovičkou Růženkou o Adventu, o svatém Mikuláši, čertech a Andělovi
- Říkáme si, jak vypadá sv. Mikuláš, čert a Anděl, jaké mají oblečení, jaké mají vlastnosti, jaké jsou jejich protiklady
- Procvičujeme celé tělo, cvičíme s čertovským ocáskem, vločkou, sněhovou koulí
- Učíme se říkanky Anděl seděl na obláčku, Čerte, čerte, chlupatý, Čert leze z díry
- Tančíme na písničky Popletení čertíci, Bu bu bu šaráda
- Pracujeme s různými materiály, vyrábíme přáníčka, dárečky pro rodiče, stříháme, lepíme, zdobíme
- Čertovské hemžení – zdoláváme překážkovou dráhu, koulíme kameny v pekle (hry s míčem)
- Hrajeme hru Čertovská honička
- Těšíme se na čertovskou nadílku – snažíme se být stateční před čerty, umíme zazpívat společně písničku a říct básničku
- Vybarvujeme si rozmanité omalovánky s vánoční tématikou
- Povídáme si o tradicích Vánoc, co si přejeme od Ježíška pod stromeček – snaha vyjádřit se celou větou (své pocity, přání), kreslíme dopis Ježíškovi
- Posloucháme a také si zpíváme rozmanité koledy, vánoční písničky Vánoce, Vánoce, Rolničky, rolničky, Štědrej večer nastal
- Připravujeme si pásmo vánoční besídky
- Těšíme se na slavnostní rozsvícení vánočního stromku na zahradě MŠ
- Procházíme se ulicemi a pozorujeme vánoční výzdobu v oknech domů a na zahradách
- Obdarujeme zvířátka v lese přinesením potravy do krmelce
- Jdeme na náměstí se podívat na vánoční strom a betlém
- Pokud nám to situace dovolí, chceme navštívit betlém v sušickém muzeu
- Budeme si po Vánocích vyprávět zážitky z Vánoc, co jsme dostali od Ježíška pod stromeček - Nakreslíme si, co nám Ježíšek nadělil pod stromeček
- Přivítáme Tři krále, zpíváme si Tříkrálovou koledu
- Vyrobíme si královskou korunu
- Vytvoříme si Tři krále

CJM:
- Z ukazováčků děláme čertí rohy
- Různě hýbeme ukazováčky prstů u hlavy jako čertíkovskými růžkami
- Chytáme první vločky mezi palec a ukazováček
- Třepeme všemi prsty (děláme chumelenici)

Logopedická prevence:
- Čertovské rozcvičování jazýčku
- Jak mluví čert (bllllll, bllllll)
- Vyplazujeme jazyk, dáváme ke špičce nosu, na bradu
- Děláme bouličky – opíráme jazýček zevnitř do tvářiček
- Dechová cvičení – foukáme do vloček

Pravidla na třídě:
Srdíčkové - máme se rádi, kamarádíme spolu, hezky se k sobě chováme, pomáháme si
Pusinkové - používáme hezká slova, poděkujeme, poprosíme, umíme říct promiň. Při příchodu a odchodu z MŠ se vždy podíváme do očí a pozdravíme.
Ouškové - nasloucháme si. Když někdo mluví, neskáčeme mu do řeči a nekřičíme.
Košťátkové - uklízíme si vždy po sobě, udržujeme pořádek ve třídě, v ložnici i v šatně.
Želvičkové - pohybujeme se pomalu a opatrně. Neběháme, neskáčeme, nedivočíme, nestrkáme se. Dbáme na bezpečné chování.
Dárečkové -přejeme si k narozeninám, k svátku a k významným událostem.