5. TŘÍDA

p. učitelky: Hana Anýžová, Hana Kubalová
kontakt:721206916

pátá třída

Školní vzdělávací program"PUTUJEME BAREVNÝM SVĚTEM"
ať je v něm dobře všem dětem ...

ZAMĚŘENÍ TŘÍDNÍHO PROGRAMU
Upřednostňujeme prožitkové učení a práci s pohádkou. 
(spontánně, přirozeně, s radostí a pomocí všech smyslů) 
Získáváme nové vědomosti, zkušenosti a dovednosti. 
Na základě spolupráce vytváříme podmínky, ve kterých se děti budou učit.PRAVIDLA VE TŘÍDĚ 
Hračky uklízíme na své místo - říkanka.  
Učíme se chodit v kruhu a napodobujeme učitelku
Neskáčeme do řeči.
Děti vedeme k samostatnému oblékání. Věci ukládáme na svou značku.
Všichni si pomáháme a neubližujeme si.
Umíme poprosit a poděkovat.
Když si hrajeme neběháme a při běhu se nestrkáme. 
U jídla nepovídáme a sedíme na svém místě, snažíme se najíst sami.
Po použití toalety dbáme na čistotu rukou.
V šatně si ukládáme věci na své místo.
Učíme se chodit s vestou a ve dvojicích. 

Aktuální integrovaný blok
Žlutou barvou slunce léto rozsvítí
5. téma: Jak myška pomohla uzdravit sluníčko
 
pojedeme na školní výlet Galerie Hrádek
účast a soutěžení na sportovní letní olympiádě
rozcvičky a překážkové dráhy venku – v přírodě
která myška není v kruhu- zrakové vnímání- poznat který kamarád je schovaný
vyrábíme auta z natrhaného papíru
řadíme vláčky podle barev
poznáváme nová cizokrajná zvířátka a vodní živočichy
dlouhé procházky do lesa k Altánku, do Luhu, na Nádraží, Andělíček
poznávání a pozorování dopravy (určujeme dopravní prostředky)
co jezdí po silnici, na kolejích, na vodě a co lítá ve vzduchu
řešení cest a labyrintů – kudy letí letadlo, cesta domů,...
procvičení číselných pojmů – počítání dop.prostředků, kolik je ryb v řece,....
stavba společné námořní lodi, autobusu, letadla z polykarpovky
opakujeme si písně, které jsme se naučily během celého roku
poznáváme naše město – ukazujeme si radnici, nemocnici, Luh, řeku Otavu
stavíme Sušici z kostek, stavebnic, písku, ...
jak se chovám na ulici, silnici – bezpečnost chování
grafomotorika – na vlnách, kouř z parníku, mašinky, točíme kormidlem. . .
upevňování poznatků o létě
chodíme na delší procházky ke studánce, k altánu,...
 
CJM
včelka léta z květu na květ – dotýkání se prstem všech dalších prstů, pohyb celé ruky
mávání rukou v zápěstí – rybí ploutvičky
svíráme ruku v pěst a rychle ji uvolňujeme – maják na moři
pohyb prstů po podlaze – závody autíček četby
 
 
Logopedická prevence
foukání do bublifuku
mávání- máváme mamince před výletem
artikulační cvičení
kapr- otvíráme a zavíráme pusu