5. TŘÍDA

p. učitelky: Hana Anýžová, Michaela Naušová Dis.
kontakt: 721206916

pátá třída

Školní vzdělávací program"PUTUJEME BAREVNÝM SVĚTEM"
ať je v něm dobře všem dětem ...

ZAMĚŘENÍ TŘÍDNÍHO PROGRAMU
Upřednostňujeme prožitkové učení a práci s pohádkou. 
(spontánně, přirozeně, s radostí a pomocí všech smyslů) 
Získáváme nové vědomosti, zkušenosti a dovednosti. 
Na základě spolupráce vytváříme podmínky, ve kterých se děti budou učit.PRAVIDLA VE TŘÍDĚ 
Hračky uklízíme na své místo - říkanka.  
Učíme se chodit v kruhu a napodobujeme učitelku
Neskáčeme do řeči.
Děti vedeme k samostatnému oblékání. Věci ukládáme na svou značku.
Všichni si pomáháme a neubližujeme si.
Umíme poprosit a poděkovat.
Když si hrajeme neběháme a při běhu se nestrkáme. 
U jídla nepovídáme a sedíme na svém místě, snažíme se najíst sami.
Po použití toalety dbáme na čistotu rukou.
V šatně si ukládáme věci na své místo.
Učíme se chodit s vestou a ve dvojicích. 


Aktuální integrovaný blok: V ČERVENÉ SE OBVYKLE ADVENT UKRÝVÁ

ČERTÍKU BERTÍKU CO TO NESEŠ V PYTLÍKU“
 
BUDEME:
• poznávat důležitost rodiny

• seznamovat děti s tradicemi Adventu

• mít citové prožitky

• u nás mikulášská nadílka

• si povídat, co si přejeme pod stromeček

• tvořit dárek pro rodiče – vánoční ozdoby (lepení)

• se podílet na výzdobě třídy

• mít vánoční besídku – nadílka u stromečku, rozbalování dárků

• zpívat a poslouchat vánoční koledy – Mikuláš ztratil plášť, byla jedna Káča, když se čerti ženili

• pomáhat s výrobou školního Betlému – půjdeme si ho prohlédnout

• pracovat s říkadly – budliky budliky, máme špičky, čertíku Bertíku

• řešení labyrintů, prolézání – čert nám leze tunelem

• využití výtvarných technik – otiskování prstů, mačkání papíru

• stavět veliké společné peklo – hra na čertíky, překonávání větších překážek

 
 
CJM
zvedání prstíků – čertí růžky
bouchání pěstí do dlaně – čert buší na vrata
mačkáme prsty v pěst – těsto na cukroví