2. TŘÍDA

p.učitelky: Václava Ryčovská, Bc. Zuzana Navrátilová
kontakt: viz. kontakty

druhá třída

Školní vzdělávací program  "PUTUJEME BAREVNÝM SVĚTEM"
ať je v něm dobře všem dětem ......

Zaměření třídního programu :
Radostné a spokojené děti se zdravým sebevědomím, které touží získávat nové poznatky, těší se na kamarády, s chutí pracují, kreslí, cvičí…

V naší třídě máme s dětmi dohodnutá pravidla
- Při příchodu a odchodu z MŠ se pozdravíme a podáme si ruku
- O vše poprosíme a za vše poděkujeme
- O hračky požádáme, půjčíme si je a po hře je zase uklidíme na své místo
- Při hře neběháme a nekřičíme
- Při jídle nemluvíme s plnou pusou, jinak můžeme v klidu povídat s kamarádem
- Na WC a do umývárny můžeme chodit samostatně, ale neběháme tam
- V šatně se v klidu převlékáme na svém místě a dbáme na pořádek ve svých věcech

Strakatý podzim spoustu barev má
Krtek vítá kamarády po prázdninách
- adaptujeme se na život ve škole, poznáváme nové kamarády
- sdílíme své zážitky z pouti a prázdnin
- utváříme dětské představy o pravidlech chování v různých situacích
- dodržujeme domluvená pravidla na třídě, respektujeme potřeby druhých
- podporujeme pohybové dovednosti
- orientujeme se bezpečně ve známém prostředí
Krtek a jeho zahrádka
- pozorujeme změny v přírodě, změny počasí
- poznáváme podzimní květiny a ovoce, a to i pomocí smyslů
- čichem, hmatem - počítáme do 5 a rozvíjíme předmatematické dovednosti
- zvládáme sebeobsluhu a pracovní úkoly přiměřené věku dítěte
- začínáme chodit plavat a dodržujeme dohodnutá pravidla chování na veřejnosti
Krtek pouští draka
- pozorujeme zbarvení listů, procvičujeme barvy
- učíme se správné výslovnosti, ovládáme dech, tempo i intonaci
- procvičujeme orientaci v prostoru i v rovině,  částečně v čase
- vyjadřujeme  své představy pomocí výtvarných dovedností a technik
- vyjadřujeme samostatně a smysluplně své myšlenky a nápady ve větách
Krtek a jeho les
- chodíme do přírody, sbíráme plody a podporujeme kladný vztah k přírodě
- získáváme povědomí o významu životního prostředí
- cvičíme v lese, překonáváme jednoduché přírodní překážky
- uvědomujeme si, že se někteří lidé mohou chovat neočekávaně
- odmítáme společensky nežádoucí chování (lež, nespravedlnost apod.)
- umíme pojmenovat většinu toho, co nás obklopuje
- těšíme se z dobře vykonané práce, ale i z přírodních krás a umění 
Logopedická prevence
- procvičujeme mimické svaly
– kousáním do jablka
- procvičujeme mluvidla a provádíme dechové cvičení
- nafukujeme tváře a napodobujeme vítr