2. TŘÍDA

p.učitelky: Václava Ryčovská  Mgr. Zuzana Navrátilová
kontakt: viz. kontakty

druhá třída

Školní vzdělávací program  "PUTUJEME BAREVNÝM SVĚTEM"
ať je v něm dobře všem dětem ......

Zaměření třídního programu :
Radostné a spokojené děti se zdravým sebevědomím, které touží získávat nové poznatky, těší se na kamarády, s chutí pracují, kreslí, cvičí…

  V ČERVENÉ SE ADVENT UKRÝVÁ
Přišel k nám čert s Mikulášem 
- přibližujeme dětem význam adventu, seznamujeme je s jeho významem a prožíváme s dětmi výjimečné okamžiky tohoto období
- zprostředkováváme dětem poznání lidové kultury, tradic a pranostik
-  vyjadřujeme svoji představivost a fantazii v tvořivých činnostech
-  těšíme se z hezkých a příjemných zážitků
- projevujeme zájem o knihy, posloucháme pohádky
-  vyjadřujeme se prostřednictvím výtvarných činností
-  učíme se chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, že osobnostní odlišnosti jsou přirozené
- vedeme děti k záměrné soustředěnosti na činnost  
Vánoce, Vánoce přicházejí 
- vědomě napodobujeme jednoduchý pohyb podle vzoru
- učíme se zacházet s jednoduchými hudebními nástroji
-  vyjadřujeme se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností
-  vedeme děti ke zvládnutí běžných činností a požadavků na ně kladených
-  učíme se chápat základní matematické a číselné pojmy
-  prožíváme a dětským způsobem projevujeme, co cítíme, vedeme děti k ovládání afektivního chování
-  uvědomujeme si příjemné a nepříjemné citové prožitky
Logopedická prevence
-  procvičujeme mimické svaly
- olizujeme se jako čertík
-  procvičujeme mluvidla a provádíme dechové cvičení
-  provádíme rytmická cvičení – vytleskáváme
-  procvičujeme jemnou i hrubou motoriku  

V naší třídě máme s dětmi dohodnutá pravidla
- Při příchodu a odchodu z MŠ se pozdravíme a podáme si ruku
- O vše poprosíme a za vše poděkujeme
- O hračky požádáme, půjčíme si je a po hře je zase uklidíme na své místo
- Při hře neběháme a nekřičíme
- Při jídle nemluvíme s plnou pusou, jinak můžeme v klidu povídat s kamarádem
- Na WC a do umývárny můžeme chodit samostatně, ale neběháme tam
- V šatně se v klidu převlékáme na svém místě a dbáme na pořádek ve svých věcech