2. TŘÍDA

p.učitelky: Václava Ryčovská  Mgr. Zuzana Navrátilová
kontakt: viz. kontakty

druhá třída

Školní vzdělávací program  "PUTUJEME BAREVNÝM SVĚTEM"
ať je v něm dobře všem dětem ......

Zaměření třídního programu :
Radostné a spokojené děti se zdravým sebevědomím, které touží získávat nové poznatky, těší se na kamarády, s chutí pracují, kreslí, cvičí…

Žlutou barvou slunce léto rozsvítí

Jaro rychle utíká, chytíme si motýla
•  Vycházky do přírody- pozorujeme motýly, broučky a včelky

•  Chováme se hezky a slušně v přírodě, ale také k sobě i kamarádům

•  Vyjadřujeme sami své zážitky, povídáme si a vyprávíme


Oslavujeme Den dětí
•  Soutěžíme, oslavujeme Den dětí – pohoštění

•  Výlet za zvířátky – poznáváme a pozorujeme zvířátka

•  Seznamujeme se s technikou batikování – vyrobíme si vlastní batikované tričko

To je město Sušice, to je krásné nejvíce
•  Pozorujeme naše město z výšky – vycházka na Andělíček

•  Pořádáme výlety do okolí města

•  Učíme se pojmenovat naše město, ve kterém bydlíme - náš domov

•  Seznamujeme se s tříděním odpadu

•  Pozorujeme a pojmenováváme dopravní prostředky


Kamarádi od vody
•  Poznáváme vodní živočichy

•  Seznamujeme se s prostředím okolo řeky, potoka

•  Vycházka okolo řeky

•  Poznáváme mořské živočichy

•  Vedeme děti k ochraně životního prostředí, k ochraně zdrojů pitné vody


Logopedická prevence
•  Procvičujeme obratnost jazyka – lížeme zmrzlinu, nanuka, mlaskáme

•  Dechové cvičení – foukáme do vody, chytáme vítr do tváří

•  Rytmická cvičení – rytmizace s využitím kamínků a klacíků

•  Jemná motorika – navlékáme korále pro maminku, třídíme drobný materiál

V naší třídě máme s dětmi dohodnutá pravidla
- Při příchodu a odchodu z MŠ se pozdravíme a podáme si ruku
- O vše poprosíme a za vše poděkujeme
- O hračky požádáme, půjčíme si je a po hře je zase uklidíme na své místo
- Při hře neběháme a nekřičíme
- Při jídle nemluvíme s plnou pusou, jinak můžeme v klidu povídat s kamarádem
- Na WC a do umývárny můžeme chodit samostatně, ale neběháme tam
- V šatně se v klidu převlékáme na svém místě a dbáme na pořádek ve svých věcech