4. TŘÍDA

p.učitelky:   Kurcová Václava, Bc. Kohoutová Jana
kontakt: viz. kontakty
Václava Kurcová: 606 830 930, Bc. Jana Kohoutová: 720 354 567
 

čtvrtá třída

Školní vzdělávací program  "PUTUJEME BAREVNÝM SVĚTEM"
ať je v něm dobře všem dětem ......

Zaměření třídního programu :
Společně si hrajeme, pomáháme, povídáme  a kamarádíme spolu.
Rozvíjíme celou osobnost dítěte a snažíme se  mu umožnit vytvořit  si reálný obraz světa. 

Pravidla třídy:
- všichni jsme kamarádi a pomáháme si
- když jíme, s plnou pusou nemluvíme
- ve třídě si hrajeme, ale nekřičíme a "nelítáme"
- na chodbě a po schodišti chodíme pomalu a opatrně 
- zdravíme všechny "dospěláky"
- při příchodu a odchodu si podáváme ruku s paní učitelkou a zdravíme se  
- pomáháme si a respektujeme se navzájem 
- mluvíme slušně  a dodržujeme pravidla slušného chování  - prosíme, zdravíme, děkujeme  
- pohybujeme se tak abychom neublížili sobě ani nikomu jinému

Co dětem nabízíme a o čem to bude 
5.téma – Žlutou barvou slunce léto rozsvítí – Hřej sluníčko hřej – putování s pohádkou Krtek a autíčko
- oslavujeme den dětí
- počítáme knoflíky, sluníčka, exotická zvířata, domy, auta

- zpíváme u klavíru: „To je on, malý slon“, využíváme orfovy nástroje

- povídáme si o exotických zvířatech

- povídáme si o našem městě, poznáváme známé budovy – radnice, muzeum a vrchy – Andělíček, Svatobor ..

- hledáme cesty orientujeme se v prostoru, labyrint

- povídáme si o dopravě, dopravních prostředcích, pojedeme autobusem, půjdeme se podívat na vlakové nádraží

- cvičíme s plyšáky, dřevěnými kostkami, volanty, barevnými auty, kytkami, vařečkami – cvičíme na zahradě MŠ

- procvičujeme běh pomalu x rychle, výběh na zvukový či zrakový signál

- PH“ „Auto, stop! “, „Medvěd spí“, „Na peška“

- procvičujeme pojem malý x velký, před x za

- těšíme se na prázdniny

- čteme knihy na pokračování před spaním 

- rytmizujeme známá říkadla

- uvědomujeme si důležitost práce dospělých, poznáváme různé pracovní profese

- chodíme na vycházky do přírody – Andělíček, na kopec, ke studánce, k řece, na Fuferna, na Santos…

- chráníme naše město , třídíme odpad …

-  grafomotorická cvičení pro uvolnění ruky – klece pro zvířátka v ZOO, vlny na moři, loďky plují, kouř se valí z parníku

- experimentujeme s barvou

- pracujeme s rozmanitým i odpadovým materiálem

- hledáme cesty a orientujeme se v prostoru – kudy pojede auto ?

- podílíme se na výzdobě šatny, třídy i poschodí výrobky charakteritickými pro letní období

- pohybové činnosti – chodíme pozadu, chodíme po úzké rovině, běháme mezi překážkami – včelky letí mezi kytičkami

- snažíme se sladit pohyb s hudbou – rytmem a zpěvem, ovládáme dech při zpěvu

- zpíváme veselé písničky – Mami, vem mě do ZOO …

CJM

- sloní chobot

- rybí ploutve – kroužíme rukou v zápěstí, předloktí

- kruhy na vodě – kroužíme celou paží

- procvičujeme prsty – máváe mamince

- postupně zvedáme jednotlivé prsty – počítáme kamarády, kytičky

- schováváme prsty v pěst a otevíráme – tygr má ostré drápky

- típ, típ, típ

- ťuká, ťuká, deštík

- maják na moři – svíráme ruku v pěst a rychle ji uvolňujeme

 

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

- artikulační cvičení – procvičování muvidel, jazyka, patra, dehcová cvičení

- bzučíme jako včelky

- ryba na suchu – otevíráme a zavíráme našpulené rty

- vítr do plachet – ovládáme intenzitu výdechu

- foukáme jako vítr – hodně x málo

- posíláme mamince pusinku

- zvířátka v ZOO – šmejdění jazýčku v zavřené pusince sem a tam – zvířátka běhají ve výběhu

- maminka vařila – pochutnáváme si na dobrotách – olizujeme rty nahoře a dole, v obou směrech, mlaskáme

- Ahoj školko, ahoj prázdniny! :-)