4. TŘÍDA

p.učitelky:   Kurcová Václava, Bc. Kohoutová Jana
kontakt: viz. kontakty
Václava Kurcová: 606 830 930, Bc. Jana Kohoutová: 720 354 567
 

čtvrtá třída

Školní vzdělávací program  "PUTUJEME BAREVNÝM SVĚTEM"
ať je v něm dobře všem dětem ......

Zaměření třídního programu :
Společně si hrajeme, pomáháme, povídáme  a kamarádíme spolu.
Rozvíjíme celou osobnost dítěte a snažíme se  mu umožnit vytvořit  si reálný obraz světa. 

Pravidla třídy:
- všichni jsme kamarádi a pomáháme si
- když jíme, s plnou pusou nemluvíme
- ve třídě si hrajeme, ale nekřičíme a "nelítáme"
- na chodbě a po schodišti chodíme pomalu a opatrně 
- zdravíme všechny "dospěláky"
- při příchodu a odchodu si podáváme ruku s paní učitelkou a zdravíme se  
- pomáháme si a respektujeme se navzájem 
- mluvíme slušně  a dodržujeme pravidla slušného chování  - prosíme, zdravíme, děkujeme  
- pohybujeme se tak abychom neublížili sobě ani nikomu jinému

Co dětem nabízíme a o čem to bude 
1.  Strakatý podzim všechny barvy má  – putování v pohádce:
 Křemílek a Vochomůrka    
 Skřítek Racochejl       
                                                                                                                                        - ujasňujeme si pravidla třídy, snažíme se jim porozumět  a dodržovat je
- seznamujeme se s novými kamarády, upevňujeme dětská přátelství
- orientujeme se v prostředí školky
- snažíme se zvládnout odloučení od rodičů
- vyprávíme si zážitky z prázdnin, povídáme si o pouti v našem městě
- procvičujeme hod míčkem horním obloukem
-  běháme pomalu x rychle, na místě, procvičujeme lezení
- denně cvičíme s balónky, jablky, míčky, brambory, dešťovou kapkou,  dračím ocáskem, plyšáky, podzimním listím, kaštany …
- naučíme se PH:“ Ježek“, „Listy vzduchem létají“
- seznamujeme se s říkadly, která jsou spojená s pohybem  - „Kolotoč“, „Brambora“ ... - - ---- opakujeme jednoduché lidové písně – Cib, cib, cibulenka, Šel zahradník  do zahrady, Vlaštovičko leť
- poznáváme ovoce a zeleninu, plody podzimu
- seznamujeme se s číselnou řadou 1-5, počítáme balónky, ovoce, listy,   ježky, dešťové kapky …
- všímáme si změn v přírodě a změny pozorujeme – vítr, zbarvené listí...
- povídáme si o počasí, o drakovi z papíru, o podzimním listí
- opakujeme základní barvy – pouťové balónky, barevné listí, ovoce,  zelenina...
- rozvíjíme fantazii, představivost: „Co viděli draci z výšky“, „Co viděl  vítr“ …
- opakujeme  tvar kruhový – hledáme ho v prostoru – sluníčko, jablíčko,  hodiny, míč, kaštany …
- grafomotorická cvičení – lístek padá, drak letí, krtkova krtina
- tvoříme z netradičního materiálu, využíváme netradiční techniky – otisky listů, otisky molitanové houbičky ...
- vaříme šípkový čaj
- chodíme na vycházky do blízkého okolí MŠ – na kopeček, k řece, pod les
- pouštíme draky na kopci
- vytváříme kolektivní a skupinové práce při výtvarných a pracovních  činnostech
- čteme si krátké pohádky před spaním      

CJM  
- „Ahoooj“ - máváme střídavě zápěstím  P a L rukou i oběma současně
- „Prší, prší“ - třepetavé pohyby všemi prsty - „Padá listí, padá“
- „Počítáme kamarády“ - postupné zvedání jednotlivých prstů + ukazování
- „Dešťové kapičky“ -“Ťuká, ťuká, deštík“        

LOGOPEDICKÁ PREVENCE   
- čicháme k pouťovým růžím          
-  nafukujeme  balónky          
- foukáme do horkého čaje                                    
- vítr: malý x velký  - cucáme bonbónky,
lížeme lízátka – schováváme  je do P a L tváře
- horký brambor – foukáme, ochutnáváme, mlaskáme
- foukáme do horké polévky, mlaskáme, olizujeme se
- „fííí“ - foukáme do listí
- artikulační cvičení – procvičení mluvidel – špulení rtů, usmívání se,     posíláme pusinku, kmitáme jazýčkem, nafukujeme tváře ..
- ochutnáváme ovoce – olizujeme se, mlaskáme