4. TŘÍDA

p.učitelky:   Kurcová Václava, Bc. Kohoutová Jana
kontakt: viz. kontakty
Václava Kurcová: 606 830 930, 736 686 373 Bc. Jana Kohoutová: 720 354 567
 

čtvrtá třída

Školní vzdělávací program  "PUTUJEME BAREVNÝM SVĚTEM"
ať je v něm dobře všem dětem ......

Zaměření třídního programu :
Společně si hrajeme, pomáháme, povídáme  a kamarádíme spolu.
Rozvíjíme celou osobnost dítěte a snažíme se  mu umožnit vytvořit  si reálný obraz světa. 

Pravidla třídy:
- všichni jsme kamarádi a pomáháme si
- když jíme, s plnou pusou nemluvíme
- ve třídě si hrajeme, ale nekřičíme a "nelítáme"
- na chodbě a po schodišti chodíme pomalu a opatrně 
- zdravíme všechny "dospěláky"
- při příchodu a odchodu si podáváme ruku s paní učitelkou a zdravíme se  
- pomáháme si a respektujeme se navzájem 
- mluvíme slušně  a dodržujeme pravidla slušného chování  - prosíme, zdravíme, děkujeme  
- pohybujeme se tak abychom neublížili sobě ani nikomu jinému

Co dětem nabízíme a o čem to bude 
Žlutou barvou slunce léto rozsvítí
Putování se Šmoulou: Šmoula se kamarádí se sluníčkem                                                                                            
- poznáváme charakteristické znaky léta
- denně cvičíme s kytičkou, sluníčkem, dešťovou kapkou, plyšákem ... 
- procvičujeme chůzi - do kopce x z kopce, ve dvojicích i samostatně,
  v náročném přírodním terénu 
- opakujeme základní i doplňkové barvy a hledáme je v prostoru
- slavíme Den dětí 1.6. 
- jedeme na školkový výlet  - Eko farma Moulisových - Milínov - Nezvěstice u Plzně 
- seznamujeme se s  novými písněmi, hrajeme na Orfovy nástroje
- orientujeme se v číselné řadě 1-10
- chráníme naše město, třídíme odpad
- rozvíjíme dětskou fantazii
- seznamujeme se s tvarem trojúhelník, čtverec a obdélník 
-  seznamujeme se s říkadly, která jsou spojená s pohybem 
- tvoříme z netradičního materiálu, využíváme netradiční techniky 
- chráníme přírodu – jak se chovat v přírodě
- vytváříme kolektivní a skupinové práce při výtvarných a pracovních  činnostech 
- čteme si krátké pohádky před spaním      
- poznáváme a pojmenováváme zvířata, květiny, dopravní prostředky, naše město
- PH:" Na auta", "Na Peška", "Kuřátko pípni" ... 

CJM  
- ukazujeme a počítáme zvířátka, sluníčka, auta
- deštík - rychlé kmitavé pohyby prstů na podložce
- máváme sourozencům, mamince, tatínkovi
- "sloní chobot"
- "rybí ploutve" - kroužíme rukou v zápěstí, předloktí
- kruhy ve vodě - znázorňujeme styl plavání 
                            
LOGOPEDICKÁ PREVENCE
- artikulační cvičení - procvičování mluvidel, jazyka, dechová cvičení, foukání do čaje, polévky
- fouká vítr - fokáme hodně a málo
- letí včelička - šmejdíme jazýčkem v puse
- posíláme mamince pusinku, mlaskáme, foukáme
- kuřátka - píp, píp, píp
- ryba na suchu - oteváríme a zavíráme pusu jako kapr
- maminka vařila - pochutnáváme si na dobrotách, foukáme pokrmy, nápoje 
- ahoj školko, ahoj prázdniny !