4. TŘÍDA

p.učitelky:   Kurcová Václava, Kohoutová Jana
kontakt: viz. kontakty
Václava Kurcová: 606 830 930, Jana Kohoutová: 720 354 567
 

čtvrtá třída

Školní vzdělávací program  "PUTUJEME BAREVNÝM SVĚTEM"
ať je v něm dobře všem dětem ......

Zaměření třídního programu :
Společně si hrajeme, pomáháme, povídáme  a kamarádíme spolu.
Rozvíjíme celou osobnost dítěte a snažíme se  mu umožnit vytvořit  si reálný obraz světa. 

Pravidla třídy:
- všichni jsme kamarádi a pomáháme si
- když jíme, s plnou pusou nemluvíme
- ve třídě si hrajeme, ale nekřičíme a "nelítáme"
- na chodbě a po schodišti chodíme pomalu a opatrně 
- zdravíme všechny "dospěláky"
- při příchodu a odchodu si podáváme ruku s paní učitelkou a zdravíme se  
- pomáháme si a respektujeme se navzájem 
- mluvíme slušně  a dodržujeme pravidla slušného chování  - prosíme, zdravíme, děkujeme  
- pohybujeme se tak abychom neublížili sobě ani nikomu jinému

Co dětem nabízíme a o čem to bude 
3.téma - Do modré a bílé se zima zachumlá
Putování v pohádce: Krtek a sněhulák 
- sdělujeme si zážitky z vánoc a vánočních prázdnin
- poznáváme charakteristické znaky zimy – mráz, sníh, led, rampouchy,
zamrzlé louže …
- hrajeme si se sněhem
- denně cvičíme s vločkou, sněhovou koulí, rampouchem…
- procvičujeme chůzi - do kopce, z kopce, ve dvojicích x jednotlivě,
pomalu x rychle
- procvičujeme běh pomalu x rychle, s vyhýbáním
- procvičujeme skok vpřed x vzad
- opakujeme základní barvy, hledáme je v prostoru
- zimní olympiáda – trénujeme hod sněhovou koulí, běh ve sněhu …
- rozvíjíme fantazii - „Jak to mohlo dopadnout...“
- poznáváme oblečení, třídíme ho podle barev …
- dramatizujeme pohádku „Rukavička“
- grafomotorická cvičení - let sněhové vločky ...
- pracujeme s písní - „Sněží, sněží“…, využíváme Orfovy nástroje
- orientujeme se v číselné řadě 1-3, počítáme vločky, sněhové koule…
- opakujeme tvar kruhový, hledáme ho v prostoru
- poznáváme zimní sporty, chodíme se klouzat na klouzáku
- poznáváme základní části lidského těla
- chodíme na procházky do přírody
- povídáme si o nemocech
-„Haló pane karnevale, račte dále, račte dále ...“
- poznáváme ptáčky - kos, vrabec … přikrmujeme je
- podílíme se na výzdobě šatny, třídy, schodiště výrobky
charakteristickými pro zimní období
- těšíme se z hezkých a příjemných zážitků
- společné odpoledne rodičů a dětí – zimní tvoření
- čteme si pohádky – Krtek v zimě
- loučíme se se zimou

CJM
- „Sněží“ - jemné pohyby prstů
- „rampouchy“ - vysouváme postupně z dlaně všechny prsty obou rukou
- ukazujeme a počítáme vločky, sněhuláky ….
 
LOGOPEDICKÁ PREVENCE
 
- artikulační cvičení – procvičování mluvidel, jazyka,dechová cvičení
- foukáme do vločky - hodně x málo
- „Fouká venku meluzína, fouká, fouká do komína“ … „fííí“
/hra na meluzínu – nádech nosem, výdech ústy/
- foukáme do horkého čaje – hodně x málo
- procvičujeme krátké verše: „Zima, zima, zimička“, „Zuzku zebou
zádíčka“, „ZZZ“ - to je zima, to to zebe ..“
- sněží, sněží, padá sníh, pojedeme na saních „ssss“
- čajík, čajík, čajíček, zahřeje nám pupíček ..