Distanční vzdělávání – Materiály pro rodiče

Strakatý podzim spoustu barev

Logopedie – Zkuste se s dětmi zaměřit na správnou výslovnost slov, rozšiřujte jejich slovní zásobu, opravujte děti při špatné výslovnosti
• Foukáme do listů, předvádíme vítr, vichřici
• Usmíváme se na sluníčko
• Chroupeme oříšky, sušenky – chrup, chrup, chrupy chrup
• Mlaskáme, napodobujeme kapky deště – kap, kap, kapy kap
• Přibližování a oddalování rtů se zvukem – praskání kaštanů ·      Rozeznávání hlásky na začátku slov – Vítr, Kaštan, List, Slunce, Mrak, Déšť, Růže, Květina, Zahrádka…
• Procvičujeme písmena R, L, S, Z, C, BĚ, PĚ, VĚ, K, M, N
• Básnička na písmeno L

Byla jedle vedle jedle,
byly jedle v údolí,
bolívala kluka hlava,
ale už ho nebolí.

Matematická pregramotnost – vysvětlujte dětem pojmy: včera, dnes, zítra, za týden, víkend apod.
• Procvičujte s dětmi strany a prostorové pojmy: vlevo, vpravo, dole, nahoře, před sebou, za sebou… množství (více, méně)
• Procvičujte počítání (alespoň do 10), využívejte v jakýchkoliv situacích (počítejte předměty, hračky apod.)

Výtvarné tvoření – kreslete, malujte, zkuste si s dětmi něco doma vyrobit
• Vyrobte si slunečnici, houby – obrázek viz. Příloha
• Stříhání, lepení, muchlání, skládání, trhání kousků papírů, kreslení, malování štětcem…to vše rozvíjí jemnou motoriku ☻

Jazyková gramotnost – Povídejte si s dětmi o tématech, vysvětlujte jim významy slov ·      • • Povídání o podzimu, proč opadávají listy, jaké je na podzim počasí, poznávání různých druhů květin, poznávání části rostliny

Hudební činnosti – veďte děti k hudbě, zpívejte
• Hudební výchova napomáhá k rozvoji řeči, správné výslovnosti, rozšiřování slovní zásoby, rozvoj rytmu a hudebního cítění
• Písnička: Jdeme do školky
(ke stažení zde)

Tělesné činnosti – Podporujte přirozené cviky a pohybové schopnosti
• Chůze – dbejte na správné držení těla při chůzi
• Běh, Skok – přeskoky na jedné noze, stoj na jedné noze
• Házení a chytání míče

Pracovní listy
- kde je chyba
- houby
- slunečnice
- písnička Jdeme do školky
- slunečnice
- spoj co patří k sobě
- vybarvi, spočítej a zapiš