Jaro dělá pokusy, vystrkuje krokusy (od 27.2.2021)

Logopedie – Zkuste se s dětmi zaměřit na správnou výslovnost slov, rozšiřujte jejich slovní zásobu, opravujte děti při špatné výslovnosti

Gymnastika mluvidel
  • Rty u sebe – stáhnout koutky „k sobě“, špulit rty „zobáček“
  • otevíráme x zavíráme rty (ptačí maminka krmí ptáčata)
  • jazyk – hrot jazyka leží za řezáky, hřbet jazyka se zdvihá směrem dopředu a nahoru k tvrdému patru „kočičí hřbet“
  • předvádíme počasí (déšť-kap,kap, vítr-fůů, fíí, hůů)
  • Jarrrro, květina, sedmikrrráska, Tulipáán, krrrokusy – dbáme na správnou výslovnost

Dechové cvičení
  • cvičení vdechových svalů (bránice) – motivace: ťukáme prstem do dlaně jako „ptáček na okně“ a důrazně šeptáme dvakrát opakovaně slabiku tukutuku
  • výdech spojený s vyslovením slova – motivace: sova houká (sevřeme ruku před ústa – voláme hůůů)
  • dlouhý nádech a výdech

Artikulační cvičení
  • říkanky – na danou hlásku
  • kontrola výslovnosti
  • řekni, co vidíš kolem sebe – uvědomění si, co se kolem nás děje, popis, rozvoj slovní zásoby, projevu

Sluchová analýza
  • rozeznávání hlásky na začátku slov – Tulipán, Jaro, Krokusy, Sluníčko, Tráva, Procházka
  • rozeznání zvuků z přírody – zpěv ptáků...
  • Vytleskáváme slova – sně-hu-lák, vloč-ka, mr-kev, knof-lík, hr-nec
  • Procvičujeme písmena R, L, S, Z, C, BĚ, PĚ, VĚ, K, M, N
  • Básnička na písmeno L

Slípka roztomilá
doma semnou žila,
práh mi zametala,
rendlíky mně myla.
Do mlýna chodila,
bílou mouku mlela
a nikdy se domů s prázdnou nevracela.
Chleba mi napekla,
piva navařila,
na okno si sedla,
bajky vyprávěla.

Matematická pregramotnost – vysvětlujte dětem pojmy: včera, dnes, zítra, za týden, víkend apod.
  • Procvičujte s dětmi strany a prostorové pojmy: vlevo, vpravo, dole, nahoře, před sebou, za sebou… množství (více, méně)
  • Procvičujte počítání (alespoň do 10, lépe do 20)
  • Počítáme květiny, předměty kolem nás...
  • Pojmy – větší x menší, porovnáváme velikosti běžných předmětů...
  • Počítáme kočičky na stromě, velikonoční vajíčka...

Výtvarné tvoření – kreslete, malujte, zkuste si s dětmi něco doma vyrobit
  • Vyrobte si s dětmi „kočičky“ – na bílou čtvrtku namalujte temperovou barvou stonek, větev. Poté si připravte obyčejnou vatu, tvořte kuličky a lepte je na připravené namalované větve, stonky (obrázek ke stažení)
  • Vyrobte si velikonoční vajíčko pomocí bublinkové folie – obtisk bublinkové folie na šablonu vajíčka (obrázek ke stažení)
  • Používejte základní výtvarné potřeba-vodové barvy, temperové barvy, čtvrtka, papír, pastelky, lepidlo, nůžky...
  • Stříhání, lepení, muchlání, skládání, trhání kousků papírů, kreslení, malování štětcem…to vše rozvíjí jemnou motoriku ☻

Jazyková gramotnost – povídejte si s dětmi o tématu Velikonoce – jaké jsou velikonoční zvyky, tradice, jak prožíváme Velikonoce, jak je slavíme, povídáme si o jaru, co na jaře venku kvete, pozorujeme přírodu, povídáme si o ní
  • Procvičování zdrobnělin – pták x ptáček, tráva x travička, kytka x kytička, slunce x sluníčko, mrak x mráček, zobák x zobáček
  • stupňování slov – malý x menší x nejmenší, velký x větší x největší
  • Rozšiřujeme slovní zásobu – co si vše oblékáme, když jdeme ven, povídáme si o ročním období jaro, velikonočních zvycích, jak oslavujeme svátek Velikonoce

Rozvíjení rozumových schopností – povídání o daném tématu, seznamování s tématem, vysvětlujte dětem významy některých slov nebo situací
  • Povídání o ročním období JARO, co vše můžeme venku dělat, jak oslavujeme Velikonoce
  • Procvičujte s dětmi barvičky při každodenních situacích, hudebně – pohybová hra (Čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku…)
  • Rozvíjíme paměť a pozornost – na stůl připravíme různé předměty (kamínek, větvička, list, květina…), poté zakryjeme předměty a dítě zkusí všechny vyjmenovat, nebo nakreslit
  • Rozvíjení smyslů – zakryjeme dítěti oči, poznávání předmětů podle hmatu

Hudební činnosti – veďte děti k hudbě, zpívejte
  • Hudební výchova napomáhá k rozvoji řeči, správné výslovnosti, rozšiřování slovní zásoby, rozvoji rytmu a hudebního cítění
  • Písnička: Jarní slunce (písnička ke stažení zde)
  • Básnička Jaro (básnička také ke stažení zde)

Zima už se loučí s námi,
snížek už je za horami.
Sluníčko si češe vlasy,
v zahrádkách už brzy asi.
Pokvete nám petrklíč,
který pošle zimu pryč.

Tělesné činnosti – podporujte přirozené cviky a pohybové schopnosti
  • Chůze – dbejte na správné držení těla při chůzi
  • Běh, Skok – přeskoky na jedné noze, stoj na jedné noze
  • Házení (např. míčem, na cíl...)
  • Hra: předvádíme různé činnosti (chodíme šupat s pomlázkou, malujeme vajíčka, pleteme pomlázku...)

Pracovní listy
  • počítání čtyřlístků
  • dokreslování tulipánů
  • dokreslování asymetrické strany
  • obtahování květin
  • procvičování počtu – tématika Velikonoce

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jak krtek s ježkem staví sněhuláky (od 11.1.2021)

Logopedie – Zkuste se s dětmi zaměřit na správnou výslovnost slov, rozšiřujte jejich slovní zásobu, opravujte děti při špatné výslovnosti
• Foukáme do papírových vloček, předvádíme počasí (déšť-kap,kap, mráz-prask, prask)
• Brrr – je nám zima
• Zzzz – zebou nás ruce
• Sssssníh, Sssněhulák, Rrrrrampouch, Hrrrrrrrnec – dbáme na správnou výslovnost
• Přibližování a oddalování rtů se zvukem – praskání mrazu
• Sluchová analýza: rozeznávání hlásky na začátku slov – Zima, Vítr, Koule, Vločka, Sněhulák, Mrkev, Knoflík, Sníh, Mráz
• Vytleskáváme slova – sně-hu-lák, vloč-ka, mr-kev, knof-lík, hr-nec
• Procvičujeme písmena R, L, S, Z, C, BĚ, PĚ, VĚ, K, M, N
• Básnička na písmeno S

Sněhuláček panáček,
(rukama před tělem tvarujeme koule)
má na hlavě plecháček.
(ruku položíme dlaní na temeno hlavy)
Místo očí uhlíky,
(ukazujeme na sobě oči)
na kabátě knoflíky.
(ukazujeme na sobě knoflíky)
Stojí tiše, stojí bos,
(ukazujeme na sobě pusu)
červený má z mrkve nos.
(rukou v pěst s trčícím palcem a malíčkem znázorníme od nosu dlouhý nos)

Matematická pregramotnost – vysvětlujte dětem pojmy: včera, dnes, zítra, za týden, víkend apod.
• Procvičujte s dětmi strany a prostorové pojmy: vlevo, vpravo, dole, nahoře, před sebou, za sebou… množství (více, méně)
• Procvičujte počítání (alespoň do 10)
• Počítáme papírové vločky, sněhové koule…
• Pojmy – větší x menší, porovnáváme velikosti sněhových koulí na sněhulákovi
• Počítáme sněhové koule na sněhulákovi, počítáme knoflíky

Výtvarné tvoření – kreslete, malujte, zkuste si s dětmi něco doma vyrobit
• Vyrobte si s dětmi sněhuláka z papíru – vystřihněte 3 sněhové koule ze čtvrtky, nalepujte oči z barevného papíru, mrkev, knoflíky, hrnec, ruce… (obrázek ke stažení)
• Používejte základní výtvarné potřeba-vodové barvy, temperové barvy, čtvrtka, papír, pastelky, lepidlo, nůžky…
• Vyrobte si s dětmi papírovou vločku – návod
• Stříhání, lepení, muchlání, skládání, trhání kousků papírů, kreslení, malování štětcem…to vše rozvíjí jemnou motoriku ☻

Jazyková gramotnost – povídejte si s dětmi o tématu Zima, Sníh, co vše se dá v zimě dělat
• Procvičování zdrobnělin – zima x zimička, mrkev x mrkvička, hrnec x hrneček, kapka x kapička
• stupňování slov – malý x menší x nejmenší, velký x větší x největší
• Rozšiřujeme slovní zásobu – co si vše oblékáme, když jdeme ven do zimy, jak bude vypadat náš sněhulák – vymýšlíme jméno pro sněhuláka

Rozvíjení rozumových schopností – povídání o daném tématu, seznamování s tématem, vysvětlujte dětem významy některých slov nebo situací
• Povídání o ročním období ZIMA, co vše můžeme v zimě dělat, co si oblékáme, když jdeme ven do zimy
• Procvičujte s dětmi barvičky při každodenních situacích, hudebně – pohybová hra (Čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku…)
• Rozvíjíme paměť a pozornost – na stůl připravíme různé předměty (kamínek, větvička, list…), poté zakryjeme předměty a dítě zkusí všechny vyjmenovat, nebo nakreslit
• Rozvíjení smyslů – zakryjeme dítěti oči, poznávání předmětů podle hmatu

Hudební činnosti – veďte děti k hudbě, zpívejte
• Hudební výchova napomáhá k rozvoji řeči, správné výslovnosti, rozšiřování slovní zásoby, rozvoji rytmu a hudebního cítění
• Písnička: Sněhulák
• Básnička Zima

Zima, zima, zimička,
hází bílá peříčka.
Děti si je chytají,
koule si z nich dělají.

Tělesné činnosti – podporujte přirozené cviky a pohybové schopnosti
• Chůze – dbejte na správné držení těla při chůzi
• Běh, Skok – přeskoky na jedné noze, stoj na jedné noze
• Házení (např. sněhových koulí venku)
• Hra: předvádíme různé činnosti (lyžování, bobování, jak stavíme sněhuláky, jak chytáme vločku, andělíčci ve sněhu…)

Pracovní listy
obtahování čar (sněhulák)
bludiště
postup stavění sněhuláka
píseň Náš kamarád sněhulák
píseň Na lyže...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Jak krtek s ježkem v zimě sportovali 

Logopedie – Zkuste se s dětmi zaměřit na správnou výslovnost slov, rozšiřujte jejich slovní zásobu, opravujte děti při špatné výslovnosti
• Přibližování a oddalování rtů se zvukem – praskání mrazu
• rozšiřujeme slovní zásobu – co můžeme v zimě dělat, jaké zimní sporty existují – dáváme dětem prostor pro řečový projev, při špatné výslovnosti vždy opravujeme!!
• Foukáme do papírových vloček, praskání mrazu – prask, prask (procvičování písmene R, K)
• Brrr – je nám zima
• Zzzz – zebou nás ruce
• Sssssníh, Rrrrrampouch – dbáme na správnou výslovnost
• Sluchová analýza: rozeznávání hlásky na začátku slov – Zima, Vítr, Koulovaná, Vločka, Lyžování, Bobování, Kopec, Rýma, Nemoc, Oteplováky, Bunda, Rukavice, Šála, Brusle
• Vytleskáváme slova – ly-že, rý-ma, o-te-plo-vá-ky, bo-by, vloč-ka, ko-pec
• Procvičujeme písmena R, L, S, Z, C, BĚ, PĚ, VĚ, K, M, N
• Básnička na písmeno R

Roztrhla se peřina,
sněžit venku začíná.
V zimě mrzne, padá sníh,
hrajeme si v závějích.

Na krku nás hřeje šála,
tu nám máma zavázala.
Navlečeme rukavice,
fouká sněžná fujavice.

Matematická pregramotnost – vysvětlujte dětem pojmy: včera, dnes, zítra, za týden, víkend apod.
• Procvičujte s dětmi strany a prostorové pojmy: vlevo, vpravo, dole, nahoře, před sebou, za sebou… množství (více, méně)
• Procvičujte počítání (alespoň do 10)
• Počítáme papírové vločky, sněhové koule, rukavice, boty…
• Pojmy – větší x menší, porovnáváme velikost bot s kamarádem, maminkou, tatínkem…

Výtvarné tvoření – kreslete, malujte, zkuste si s dětmi něco doma vyrobit
• Vyrobte si s dětmi rukavici – vystřihněte ze čtvrtky šablonu ve tvaru rukavičky, pomocí vodových barev rukavičku zdobte, vybarvěte. Na závěr přilepte kousek vaty na okraj rukavičky (obrázek ke stažení)
• Používejte základní výtvarné potřeba – vodové barvy, temperové barvy, čtvrtky, papír, pastelky, lepidlo, nůžky…
• Namalujte s dětmi nějaké zimní sporty – používejte vodové barvy, temperové barvy, pastelky… (např. jak bobujeme, lyžování, bruslení)
• Stříhání, lepení, muchlání, skládání, trhání kousků papírů, kreslení, malování štětcem…to vše rozvíjí jemnou motoriku ☻

Jazyková gramotnost – Povídejte si s dětmi o tématu Zima, Sníh, co vše se dá v zimě dělat, jaké zimní sporty existují, jak se oblékáme, když jdeme ven
• Procvičování zdrobnělin – zima x zimička, rukavice x rukavičky, kopec x kopeček, brusle x brusličky
• stupňování slov – malý x menší x nejmenší, velký x větší x největší, úzký x užší x nejužší, široký x širší x nejširší
• Rozšiřujeme slovní zásobu – co si vše oblékáme, když jdeme ven do zimy, co děláme, abychom nebyli nemocní, jaké zimní sporty existují, zda chodíme bruslit, lyžovat, bobovat, co nejraději venku děláme…

Rozvíjení rozumových schopností – povídání o daném tématu, seznamování s tématem, vysvětlujte dětem významy některých slov nebo situací
• Povídání o ročním období ZIMA, co vše můžeme v zimě dělat, co si oblékáme, když jdeme ven do zimy
• Povídáme si o zimních sportech, jaké existují, co nejraději děláme venku, zda chodíme bobovat…
• Co děláme, abychom nebyli nemocní, co si vše musíme obléknout, když jdeme ven…
• Procvičujte s dětmi barvičky při každodenních situacích, hudebně – pohybová hra (Čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku…)
• Rozvíjíme paměť a pozornost
• Rozvíjení smyslů – zakryjeme dítěti oči, poznávání předmětů podle hmatu

Hudební činnosti – veďte děti k hudbě, zpívejte
• Hudební výchova napomáhá k rozvoji řeči, správné výslovnosti, rozšiřování slovní zásoby, rozvoji rytmu a hudebního cítění
• Písnička: Na lyže
• Básnička Čepice a rukavice

Čepice mi hodně sluší,
(pantomimicky nasazujeme kulicha na hlavu)
zakrývá mi obě uši.
(zakryjeme dlaněmi obě uši)
K čepici mám rukavice,
(pantomimicky si pohladíme dlaně – nasazování rukavicí)
kdyby přišla fujavice.
(máváme rukama před tělem ze strany na stranu)

Tělesné činnosti – Podporujte přirozené cviky a pohybové schopnosti
• Chůze – dbejte na správné držení těla při chůzi
• Běh, Skok – přeskoky na jedné noze, stoj na jedné noze
• Házení (např. sněhových koulí venku na nějaký cíl)
• Hra: předvádíme různé činnosti (lyžování, bobování, jak si oblékáme oteplováky, boty, rukavice, jak chytáme vločku, andělíčci ve sněhu…)

Pracovní listy
dokreslování oblouků
popis obrázku + vymalování
bludiště
omalovánka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jak se krtek s ježkem chystali na zimu (od 24.11.2020)

Logopedie – Zkuste se s dětmi zaměřit na správnou výslovnost slov, rozšiřujte jejich slovní zásobu, opravujte děti při špatné výslovnosti
• Foukáme do listů, předvádíme počasí (déšť-napodobujeme kapky deště, vichřice-fůů, hůů, chůů, meluzína-fííííí)
• Přibližování a oddalování rtů se zvukem – praskání mrazu
• Sluchová analýza: rozeznávání hlásky na začátku slov – Zima, Vichřice, Kapka, Vločka, Svíčka, Šiška, Veverka, Advent, Čert, Mikuláš
• Vytleskáváme slova – šiš-ka, vě-nec, lis-tí, stro-my, an-děl, mi-ku-láš, svíč-ka, ví-tr, kap-ky
• Procvičujeme písmena R, L, S, Z, C, BĚ, PĚ, VĚ, K, M, N
• Básnička na písmeno S

Sojka nese novinu,
sova chystá hostinu.
Teta sova slaví svátek,
sejdeme se u ní v pátek.

Matematická pregramotnost – vysvětlujte dětem pojmy: včera, dnes, zítra, za týden, víkend apod.
• Procvičujte s dětmi strany a prostorové pojmy: vlevo, vpravo, dole, nahoře, před sebou, za sebou… množství (více, méně)
• Procvičujte počítání (alespoň do 10)
• Počítáme nasbírané kaštany, spadlé listy ze stromů apod.
• Pojmy – větší x menší, porovnáváme velikosti listů, kaštanů...

Výtvarné tvoření – kreslete, malujte, zkuste si s dětmi něco doma vyrobit
• Vyrobte si s dětmi ježka z přírodnin, jděte na procházku a nasbírejte jakékoliv přírodniny (kaštany, listy, bukvice, skořápky od ořechů apod.)
• Nalepujte ježkovi přírodniny na tělíčko, namalujte mu oči, nos, pusu, ozdobte ho (obrázek ježka ke stažení)
• Příprava na čerty – vyrobte si jednoduchého čerta z kousku kartonu, ozdobte ho, černým uhlem mu vybarvěte obličej (obrázek čerta ke stažení)
• Stříhání, lepení, muchlání, skládání, trhání kousků papírů, kreslení, malování štětcem... to vše rozvíjí jemnou motoriku :-)

Jazyková gramotnost – povídejte si s dětmi o tématu Advent
• Procvičování zdrobnělin – zima x zimička, anděl x andílek, list x lísteček, strom x stromek x stromeček, dar x dárek x dáreček
• Popisujeme obrázek (obrázek ke stažení) – Co to je za postavy? Co mají na sobě? Co dělají?
• Rozšiřujeme slovní zásobu – hra: Na zvířátka
• Jaké můžeme potkat v lese zvířátka? Zkusíme vyjmenovat alespoň 10 zvířat

Rozvíjení rozumových schopností – povídání o daném tématu, seznamování s tématem, vysvětlujte dětem významy některých slov nebo situací
• Povídání o adventu, proč se zapalují 4 svíčky, proč chodí Čert, Mikuláš a Anděl, ptáme se dětí „Co si přejí k Ježíšku?“
• Povídáme si o lese, jaké zvířátka žijí v lese, vyjmenujeme alespoň 10 lesních zvířat
• Procvičujte s dětmi barvičky při každodenních situacích, hudebně – pohybová hra (Čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku...)
• Rozvíjíme paměť a pozornost – na stůl připravíme různé předměty (klacík, list, kaštan, žalud…), poté zakryjeme předměty a dítě zkusí všechny vyjmenovat, nebo nakreslit
• Rozvíjení smyslů – zakryjeme dítěti oči, poznávání předmětů podle hmatu

Hudební činnosti – veďte děti k hudbě, zpívejte
• Hudební výchova napomáhá k rozvoji řeči, správné výslovnosti, rozšiřování slovní zásoby, rozvoji rytmu a hudebního cítění
• Písnička: Podzimní ježkování (písnička ke stažení)
• Básnička Mikuláš

Mikuláš je milý děda,
hodné děti všude hledá.
Bílé vousy, ty mu sluší,
na zádech má velkou nůši.
A v té nůši balíčky,
pro kluky a holčičky.

Tělesné činnosti – podporujte přirozené cviky a pohybové schopnosti
• Chůze – dbejte na správné držení těla při chůzi
• Běh, Skok – přeskoky na jedné noze, stoj na jedné noze
• Házení a chytání míče
• Hra: Čáp ztratil čepičku...

Pracovní listy
Spojovačka (třídění zvířátek podle domova)
Spočítej zvířátka (nakresli tolik puntíku, kolik vidíš zvířátek)
Grafomotorika

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jak krtek pouštěl draka (od 3.11.2020 do 23.11.2020)

Logopedie – Zkuste se s dětmi zaměřit na správnou výslovnost slov, rozšiřujte jejich slovní zásobu, opravujte děti při špatné výslovnosti
• Foukáme do listů, předvádíme vítr, vichřici – fíí, fůů, fičííí, hůů
• Sfoukneme list ze stromu
• Mlaskáme, napodobujeme kapky deště – kap, kap, kapy kap
• Přibližování a oddalování rtů se zvukem – praskání kaštanů
• Sluchová analýza: rozeznávání hlásky na začátku slov – Vítr, Kaštan, List, Slunce, Mrak, Déšť, Růže, Květina, Zahrádka…
• Vytleskáváme slova – pod-zim, kaš-tan, lís-te-ček, mrak, ka-pič-ka
• Procvičujeme písmena R, L, S, Z, C, BĚ, PĚ, VĚ, K, M, N
• Básnička na písmeno R

Prší, prší mokrá voda,
sršeň sršně nepobodá,
brečí první i ten druhý,
že jim mokro smaže pruhy.

Matematická pregramotnost – vysvětlujte dětem pojmy: včera, dnes, zítra, za týden, víkend apod.
• Procvičujte s dětmi strany a prostorové pojmy: vlevo, vpravo, dole, nahoře, před sebou, za sebou… množství (více, méně)
• Procvičujte počítání (alespoň do 10)
• Počítáme nasbírané kaštany, spadlé listy ze stromů apod.
• Pojmy – větší x menší, porovnáváme velikosti listů, kaštanů ...

Výtvarné tvoření – kreslete, malujte, zkuste si s dětmi něco doma vyrobit
• Vyrobte si draka z mikrotenového sáčku, vyzkoušejte ho s dětmi na kopci, jestli bude létat
• Vyrobte si draka z papíru obrázek ke stažení
• Vyrobte si draka z obyčejného sáčku, dokreslete obličej permanentními fixami (obrázek ke stažení)
• Lesní skřítek – nalepte nasbírané listy na ruličku od toaletního papíru a dozdobte tavnou pistolí: oči, nos, pusu, ruce... využijte nasbírané přírodniny, vymýšlejte jméno pro vyrobeného lesního skřítka, např.: „skřítek Lísteček“ (obrázek skřítka ke stažení)
• Stříhání, lepení, muchlání, skládání, trhání kousků papírů, kreslení, malování štětcem... to vše rozvíjí jemnou motoriku ☻

Jazyková gramotnost – povídejte si s dětmi o tématu podzim
• Procvičování zdrobnělin – mrak x mráček, kapka x kapička, list x lístek x lísteček, strom x stromek x stromeček, kytka x kytička
• Popisujeme obrázek
• Rozšiřujeme slovní zásobu – hra: Co vidí dráček z výšky? (co může vidět: lidi, stromy, kytičky, řeku, travičku, domečky...)

Rozvíjení rozumových schopností – povídání o daném tématu, seznamování s tématem, vysvětlujte dětem významy některých slov nebo situací
• Povídání o podzimu, proč opadávají listy, jaké je na podzim počasí, co si oblékáme ven, když je zima, jakou barvu mají listy na podzim apod.
• Procvičujte s dětmi barvičky, zahrajte si s nimi hru „Drak ztratil mašličku, měla barvu barvičku...“ (hudebně – pohybová hra)
• Rozvíjíme paměť a pozornost – na stůl připravíme různé předměty (klacík, list, kaštan, žalud...), poté zakryjeme předměty a dítě zkusí všechny vyjmenovat, nebo nakreslit
• Rozvíjení smyslů – zakryjeme dítěti oči, poznávání předmětů podle hmatu

Hudební činnosti – veďte děti k hudbě, zpívejte
• Hudební výchova napomáhá k rozvoji řeči, správné výslovnosti, rozšiřování slovní zásoby, rozvoji rytmu a hudebního cítění
• Písnička: Podzimní (ke stažení)
• Básnička Podzim

Padá listí zlaté, rudé
jeho plná zahrada.
A co potom bude padat,
až to listí opadá.

Potom bude padat sníh,
co ho bude na větvích.
Co ho bude všude,
všude jen to slunko bude rudé.

Tělesné činnosti – Podporujte přirozené cviky a pohybové schopnosti
• Chůze – dbejte na správné držení těla při chůzi
• Běh, Skok – přeskoky na jedné noze, stoj na jedné noze
• Házení a chytání míče
• Hra: Drak ztratil mašličku...

Pracovní listy
Dokreslování jehličí na stromy
Seřazování věcí podle velikosti
Bludiště

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jak krtek s ježkem sázeli ovoce a zeleninu (od 14.10. do 2.11.2020)

Logopedie – Zkuste se s dětmi zaměřit na správnou výslovnost slov, rozšiřujte jejich slovní zásobu, opravujte děti při špatné výslovnosti

• Třídíme jednotlivé druhy do skupin – poznáváme druhy ovoce a zeleniny – opakujeme slova (procvičování hlásek)
• Sfoukneme jablíčko ze stromu, nafukujeme bříško, napodobujeme kousání do jablíčka
• Mlaskání, kousání do ovoce
• Citoslovce – mňam, mňam, chram, chram (koušeme do jablíčka)
• Sluchová analýza: rozeznávání hlásky na začátku slov – Zahrádka, Jablíčko, Švestka, Okurka, Mrkev, Brambora, Citron, Pomeranč
• Vytleskáváme slova – švest – ka, mr – kev, bram – bo – ra, ja – bl – ko, ci – bu – le, ví – no, o – kur – ka
• Procvičujeme písmena R, L, S, Z, C, BĚ, PĚ, VĚ, K, M, N, CH
• Básnička na písmeno CH

Máma mák na buchty míchá,
buchty, to je její pýcha.
Budou sladké jako med,
ochutnáme buchty hned.

Matematická pregramotnost – vysvětlujte dětem pojmy: včera, dnes, zítra, za týden, víkend apod.
• Procvičujte s dětmi strany a prostorové pojmy: vlevo, vpravo, dole, nahoře, před sebou, za sebou… množství (více, méně)
• Procvičujte počítání (alespoň do 10)
• Počítáme jablíčka, různé druhy ovoce nebo zeleniny, co máme zrovna doma
• Třídíme druhy do kategorií (ovoce a zelenina), porovnáváme 2 druhy, který je sladší, kyselejší apod.

Výtvarné tvoření – kreslete, malujte, zkuste si s dětmi něco doma vyrobit
• Vyrobte si s dětmi zavařené ovoce jako kompot – na připravenou šablonu otiskujte jablíčka, korkové špunty namočte do barvy a otiskujte (švestka, hroznové víno...), zdobíme dle fantazie, dokreslujeme stopky od jablíček, švestek apod. (obrázek ke stažení)
• Mrkvička – omotáváme oranžovou bavlnu okolo vystřiženého tvaru mrkvičky (obrázek ke stažení)
• Koláž – využijte letáky – nalepujeme vystřižené druhy ovoce a zeleniny do zahrádky podle toho, kde, co roste (obrázek ke stažení)
• Stříhání, lepení, muchlání, skládání, trhání kousků papírů, kreslení, malování štětcem…to vše rozvíjí jemnou motoriku :-)

Jazyková gramotnost – Povídejte si s dětmi o tématech, vysvětlujte jim významy slov
• Poznáváme druhy ovoce a zeleniny, vytleskáváme: ce – ler, bros – kev, pap – ri – ka, hrá – šek, sa – lát, špe- nát, raj – ča – ta, bo – rův – ky, ja – ho – da, cit – ron, nek – ta – rin – ka
• Přečtěte dětem příběh o holčičce, která nechtěla jíst ovoce a zeleninu – zahrajte si na příběh, na závěr se naučte básničku z příběhu
• Příběh naleznete zde

Ovoce a zelenina,
jíst nás není žádná dřina.
Každý den si kousek dej,
a nemoc zlou tak zažehnej.

Rozvíjení rozumových schopností – povídání o daném tématu, seznamování s tématem, vysvětlujte jim významy některých slov nebo situací
• Povídání o ovoci a zelenině, třídíme jednotlivé druhy do skupin, říkáme si, kde, co roste (pod zemí: mrkev, brambory, cibule…, na keři: hroznové víno, rajčata…, na stromě: jablko, hruška, švestka…)
• Co se dělá z ovoce a zeleniny, jaké jídlo apod., dítě zkouší vymýšlet různé pokrmy (ovoce: kompot, marmeláda, koláč…, zelenina: lečo, mrkvový, okurkový salát, dušená mrkev, polévka…)
• Rozvíjíme paměť a pozornost – na stůl připravíme různé druhy ovoce a zeleniny (jablko, švestka, pomeranč, banán, celer, brambora, cibule…), poté zakryjeme předměty a dítě zkusí všechny vyjmenovat, nebo nakreslit nebo přiřadit kartičky s obrázky

Rozvíjení schopností

Rozvíjení schopností

• Rozvíjení smyslů – zakryjeme dítěti oči, poznávání předmětů podle hmatu
• Seznamte děti s exotickým ovocem (co kde roste, zda děti znají) – ananas, liči, kiwi, banán, mango, durian, avokádo, kaki, granátové jablko, fíky, kokos, pomelo, mochyně, papája

• Ochutnávání ovoce a zeleniny – zakryjeme dítěti oči a poznáváme podle chuti (sladké, trpké, kyselé), dítě poznává jednotlivé druhy

Hudební činnosti – veďte děti k hudbě, zpívejte
• Hudební výchova napomáhá k rozvoji řeči, správné výslovnosti, rozšiřování slovní zásoby, rozvoji rytmu a hudebního cítění
• Písnička: Rajčata (ke stažení zde)
• Básnička Ovoce a zelenina

Hrušky, švestky, jablíčka
ty má ráda Anička.
Jsou slaďoučká jako med,
tak je sníme radši hned.
Tělíčko nás pochválí,
v pondělí i v neděli.

Tělesné činnosti – Podporujte přirozené cviky a pohybové schopnosti
• Chůze – dbejte na správné držení těla při chůzi
• Běh, Skok – přeskoky na jedné noze, stoj na jedné noze
• Házení a chytání míče
• Měla babka, čtyři jabka (hudebně – pohybová hra) – učíme děti taneček ve dvojici (matka + dítě)
• Kutálíme míč – motivace (spadlé jablíčko ze stromu, kutálí se z kopce)

Pracovní listy
• Dokreslování osové souměrnosti – dokreslujeme druhou polovinu ovoce a zeleniny
• Spojování stejného obrázku – stíny
• Zraková analýza – hledání tvarů

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Logopedie – Zkuste se s dětmi zaměřit na správnou výslovnost slov, rozšiřujte jejich slovní zásobu, opravujte děti při špatné výslovnosti
• Foukáme do listů, předvádíme vítr, vichřici
• Usmíváme se na sluníčko
• Chroupeme oříšky, sušenky – chrup, chrup, chrupy chrup
• Mlaskáme, napodobujeme kapky deště – kap, kap, kapy kap
• Přibližování a oddalování rtů se zvukem – praskání kaštanů ·      Rozeznávání hlásky na začátku slov – Vítr, Kaštan, List, Slunce, Mrak, Déšť, Růže, Květina, Zahrádka…
• Procvičujeme písmena R, L, S, Z, C, BĚ, PĚ, VĚ, K, M, N
• Básnička na písmeno L

Byla jedle vedle jedle,
byly jedle v údolí,
bolívala kluka hlava,
ale už ho nebolí.

Matematická pregramotnost – vysvětlujte dětem pojmy: včera, dnes, zítra, za týden, víkend apod.
• Procvičujte s dětmi strany a prostorové pojmy: vlevo, vpravo, dole, nahoře, před sebou, za sebou… množství (více, méně)
• Procvičujte počítání (alespoň do 10), využívejte v jakýchkoliv situacích (počítejte předměty, hračky apod.)

Výtvarné tvoření – kreslete, malujte, zkuste si s dětmi něco doma vyrobit
• Vyrobte si slunečnici, houby – obrázek viz. Příloha
• Stříhání, lepení, muchlání, skládání, trhání kousků papírů, kreslení, malování štětcem…to vše rozvíjí jemnou motoriku ☻

Jazyková gramotnost – Povídejte si s dětmi o tématech, vysvětlujte jim významy slov
• Povídání o podzimu, proč opadávají listy, jaké je na podzim počasí, poznávání různých druhů květin, poznávání části rostliny

Hudební činnosti – veďte děti k hudbě, zpívejte
• Hudební výchova napomáhá k rozvoji řeči, správné výslovnosti, rozšiřování slovní zásoby, rozvoj rytmu a hudebního cítění
• Písnička: Jdeme do školky
(ke stažení zde)

Tělesné činnosti – Podporujte přirozené cviky a pohybové schopnosti
• Chůze – dbejte na správné držení těla při chůzi
• Běh, Skok – přeskoky na jedné noze, stoj na jedné noze
• Házení a chytání míče

Pracovní listy
- kde je chyba
- houby
- slunečnice
- písnička Jdeme do školky
- slunečnice
- spoj co patří k sobě
- vybarvi, spočítej a zapiš